ARANKA GYÖRGY: EMBER, VILÁG, ISTEN EGY PHILOSOPHIAI ELMÉLKEDÉS. 0005


A' Természet Philosophiájának némely Eleji.

Az Embernek, mint Embernek Esmérete külömbözik az Én, Te, Ö Esméretétöl; mert az utolsónak esmérete szorossabb, határozottabb az Embernek esméreténél: de külömbözik az Aznak Esméretétöl-is; mert ennek gondolattya szélesebb az Ember gondolattyánál, és esméreténél.

2.

A' mikor ezt a' négyet gondolom: Én, Te, Ö, Az; akkor a' Világon mindent gondolok, [p 0006] ollyan formán, mint mikor azt mondom, hogy gondolom magamat, 's a' mi rajtam kivül vagon. Ugyan-is

3.

Én, Te, Ö, elsöbben ezeket személlyesen gondolom, a' mennyiben egy mástól külömbözünk személlyes Külömbség szerént. Másodszor ezeket a' Nemnek Tulajdonságaira nézve gondolom. Mind Én, mind Te, mind Ö, Emberek vagyunk. Itt minden közttünk való Külömbség meg-szünik: mind egyek, mind Emberek vagyunk. Ez annak gondolattya, a' mit Emberiségnek hivunk. Az után

4.

Mikor Azt gondolom, Azt gondolom a' mi mind az Én, Te, Ö-töl; mind az Emberiségtöl külömbözik. Egy szélesebbet valamit; mellyhez ha az Emberiség' Tulajdonságait hozzá tészem, akkor Embert gondolok: ha a' Személlyeseket ekkor Én, Te, Ö, vagyunk. És igy

5.

Ha magamat, vagy Téged, vagy Ötet gondolom mint személlyeket, és akár mellyikünk személlyétöl el- választván a' személlyes [p 0007] Tulajdonságokat, azokat le-vonom rolla: ekkor tsak az Emberiség, az Emberi Tulajdonságok maradnak. Ezeket továbbá meg meg elválasztván, és el-vonván bennem azoktól mellyek nem emberiek: ekkor bennem csak az, Az marad; Azok t. i. mellyek sem nem a' mi Személlyes Tulajdonságaink, sem nem Emberiek.

6.

Ezek szerént az Emberi Esméretnek gondolattya közben vagyon: az Azon innen, és az Emberi személlyes határozásokon túll. Ennél szélesebb; annál szorossabb.

7.

Igy tovább-is! Közelebb az Emberben, ha az Emberi Tulajdonokat el-vonom tölle marad az Allat; Ettöl esmét ha a' tulajdon Állatiakot el-vonom, maradnak a' Plántaiak; Ezektöl esmét a' Plántaiakat ekkor maradnak az úgy nevezett Ércziek. 's a' t. Az az: mind azok-é a' dolgok- é, mellyek bennünk a' Föld, és Világ alkotványából vagynak.