VÁRKONYI BÁRÓ AMADE LÁSZLÓ: H. D. M. 0076


1. Légy már egyszer kegyes szemmel hozzám hív szolgádhoz,
Mutasd kedved, szép szerelmed László foglyotskádhoz.
Látod hogy emészt illy nagy bú,
Mint szép zöld Cédrus fát az szú,
Végy szívedben, kegyelmedben ne vigy halálomhoz,

[p 0077] 2. Alkalmatos szempillantást mindenkor kerestem
Hogy szolgállyak, készen állyak ugyan módot lestem,
De tekinted csak mint méreg
Érzõ szívem gyötrõ féreg
Naprúl napra mert jaj érzem, kedvedtül el estem.

3. Szabad vagy zgyan hogy vélem illy kegyetlenül bánsz,
Kész szolgáddal s; hív raboddal, hogy szegényt megh nem szánsz
De csak próbálsz hívségemben,
S- talán úgy vész szerelmedben
Érdememért és hitemért tudom hoggy megh kívánsz.

4. Zokogtam volt s- keseregtem, mind az galambotska
Hogy szolgáltam s- meg nem áltam, mind szomju vadacska.
De nincs benned talán hüségh
Nem enyhítz, szomju szívem ég
Lankad testem, vérrel festem, áldozatom oka.

5. Lángozó szíved rósái látom hogy nevetnek
Midõn szeretz s- mind azt, mind ezt; s- mindenek csalt vetnek
De illy fortéllyba ne bízzály
És vagy egyhez, vagy máshoz álly
Mert igy nem fût, s- inkább meg hüt dolga szerelmednek.

6. Óránként küldöm és hozzád szívem követséghben
Ki Vadakat s- kõ szálakat hozott be hûvséghben
De tudom szelid tejt szoptá
Bírt szívet soha nem loptál
Mellyért szívem és mindenem legyen kegyelmedben.

7. Músák képe, szívek lépe, gyönyörü virágszál,
Szép Solymoskám, hü Madárkám, maid ablakodra szál
Vívén szívem követhséghét,
Benned gyuitván még hüséghét,
hiv kötelességhét.

8. Állhatatos búzgóságát halgasd meg szívemnek,
Szörnyü hevét, annak nevét meg mongya tüzemnek.
Vélvén hogy adsz engedelmet
Beszédére kap kegyelmet
semmi késedelmet.

9. Tolla lészen, mellyen részben zöld, jele reménynek,
Két szemej, tüz helyei tiszták, mint Nap fénynek,
Kegyes zúgása szárnyának,
Mint szép szellõ fúvásának
lészen Madárkámnak

10. Tudván hogy ha hajlékodhoz immár közel lészen,
Személlyedtül, szép kedvedtül várt újúlást vészen,
Engedd, hogy szívedhez szállyon
S hüségesen ott meg állyon
kedvedben talállyon.

11. Igaz dolog, nehéz holtig ezt szivedbe tenni.
Kit nem ismérsz, hozzá nem érsz, szerelmedbe venni.
Egyért ezertt ell veszteni,
Egyért mind ell feleiteni
s- ahhoz csak hív lenni.

[p 0078] 12. Ugj van, de ha megh ismered igaz s- hív szolgádat
O melly könnyen - bizony szörnyen - megh áldod voltodat
Megh köszönöd Madárkámnak
Ékös s- kegyes Solymotskámnak
ebbéli szolgámnak.

13. Szép szerelmem, légy kegyelmem, ad jó válaszodat
Mert lángozok s- maid meg halok - küld orvosságodat
Követemhez hív s- kegyes légy
Hív szivedben helyheztess s- tégy
szerelmedben bé végy. ( Az elsõ lap szélén fenn: 1726. )