VÁRKONYI BÁRÓ AMADE ANTAL: MINT PÁVA Ja!RTAM, NÓTÁN TÁNCZOLTAM... 0356


Ad notam: Siralmas hattyú.

Férjhez menését megbánó
Újabb ifjukor kivánó.

1. Mint páva jártam, nótán tánczoltam,
mikor akartam, akkor vígadtam,
[p 0357] Bízvást sétáltam: ha megfáradtam,
Szûz ágyacskámban bátran nyugodtam.

2. -- mint szép szivárvány
Fénylett, tündöklött, szembe ütközött;
Gyöngy fûzte nyakam, kláris ajakam,
- mellemen, kövek fejemen.

3. Drága gyémántok, onyik rubintok
Ragyogtak rajtam, zöldes smaragdok,
Pereczek karomon, gyûrûk ujjamon,
Portér supotlyát puha ágyamon.

4. Csak válogattam; kopott: nem bántam,
Atyámhoz jártam, anyámtól vártam; Készré virradtam, jól is nyugodtam,
Ifjakkal olykor s olykor álmodtam.

5. Magam is ékes és tekintetes,
Nemes, nemzetes, fris, kellemetes;
Hírem, nevemet, viselésemet
Vármegyék tudták gyengeségemet,

6. Mellem dagadott, olykor apadott,
Fehérségével ifjat hódított;
[p 0358] Szemem ragoygott, ajkam mosolygott
Vidáman játszott, sõt kivánságot.

7. Oh mely nagy szépség az ily szüzesség!
Nem is kevélység, sem magahittség; Bizony romlandóság, állhatatlanság.

8. De jaj! hova lett? engem mivé tett!
Egy órácskában tõlem elesett;
Egy kis jó izért, gyönyörûségért
Éppen örökre tõlem elveszett.

9. Hozzád Domokos, mentem, nem okos, Gondoltam tudós, avagy lesz módos;
Látom, somfánál nõttél, parasztnál,
Botos juhásznál, csákós kanásznál.

10. Cserepes bõröd fekete ördög,
Mint medve-kölyök melleden szõröd;
Más ki szeretne s ki kedvellene,
Nyertes az lenne, ki kerülhetne.

11. Jársz mint jó õrlött (,) azt mondák Gyõrött:
Jól tudod, Isten akkor mennydörgött, [p 0359] Hogy szüzességem, drága épségem
Megszakasztottad kis szeplõségem.

12. El nem válhatom, bizony jól tudom,
Gyönge testemet jobbaknak adom:
Nincs gyönyörûség veled, csak inség,
Te benned holtig nincsen reménység.

13. Most van az üdö, készen a tüdõ,
Várja (a) meddõ, ne mondd; jövendõ!
Megsüt, hát mesd el, gyümölcsit szedd el;
Fogadd szíveddel, vegyed jó kedvvel.