ÁNYOS PÁL: EGY BOLDOGTALANNAK PANASZSZAI A' HALAVÁNY HOLDNÁL. 0068


S ZOMORÚ tsillagzat! melly bús súgárokkal
Játszol a' tsendesen tsergö patakokkal; -
Tsak te vagy még ébren boldogtalanokkal,
Kiknek szívek vérzik 's küszködik bajokkal;

Hallod, hogy' sogajtanak estvély' homállyában,
Midön a' Természet szunnyadoz álmában. -
Nints álom ezeknek gyászos kunyhójában!
Eltünt! eltávozott boldogabb házában! -

Ott egy temetönek látom kereszttyeit;
Bádgyadtt szél mozgattya cziprus' leveleit;
Oh! az árnyékozza soknak tetemeit,
Kik velem érezték az élet' terheit! -

Egy fejér árnyékot szemlélek sírjából
Suhogva felkelni, halottas honnyából; -
Vallyon, nem leszsze-e ez azoknak számából,
Kik, mint én, könyveztek szívetek' fájdalmából?

[p 0069] Oh! bár felém jöne! ... nem félnék képétöl;
Többet reménylenék borzasztó lelkétöl,
Mint élö halandók' szemfényvesztésétöl,
Kiknek számkivetve vagyok kegyelmétöl!

Jaj! de ismét eltünt ... ez-is fut engemet! Talán észre vette húllani könyvemet! :::
Oh! hát nints már senki, a' ki nyösgésemet
Hallaná, 's enyhítni akarná ügyemet?

Üss, te boldog óra! a' melly inségemböl!
Ki fogsz szóllítani illy sok gyötrelmemböl!
Szakaszd-ki e' sebes szívet kebelemböl,

'S tsinálly port agyagból-készített testemböl!

Talán majd valaki jö sírom' szélére! ...
'S akaa'sztván egy darab fátyolt kereszttyére,
Reá emlékezik baráttya' szívére, - Egy könyvet görditvén hideg tetemére!