SYLVESTER JÁNOS: ÚJ TESTAMENTUM SZENT MÁTÉ ÉLETE. 0002


Szent Mathe i8lete mell6et szent Jeronymus irt meg. SZent Mathé, ki Leuinek és mondatik, kufarbol apostollà livin8, mindeneknek elõtte Sido orszàgban az Christusnak euangeliomàt irà Sido betûkuel, és Sido nyelwen8, azokirt, kik az Sido nipeknek kõzzõle az kereszt10é1n hûtre fordultanak vala. Mell6 euangeliomot kiczoda fordy10totta ligen annak ytànna Gõrõg n1elwre nem ighen n1iluàn8 vag1on. Ez szent Mathé euangelioma kediglen8 mind ez mai napiglan8 meg vagyon az Cefareabeli kõnyû tartoban, mell6et Pamfilus martyr nagy ûgekezetuel szerzett vala. Ezt szent Jeronymus iria s423zent Mathérul, és ez euangeliumrul. Mû és ez minapon8 ez szent euangeliomot Sido nyelwen8 talàluàn8, sok hel6en8 az Sido nyelwet kõuetõk inkàbb, hogy nem mint az Gõrõgõt, auagy Romai nyelwet. Bûnné ne vesse azirt az kereszté1n ki ezt oluassa, ha eggy ní7hàny hel6en8 az Gõrõg, és Romai nyelwtûl làttatunk el tàuozni. Illik vala hogy itt az Sido iràsra niznink inkabb hogy nem mint az Gõrõgre. Azonkí7ppen8 az egé1b euangeliomokban illik vala hogy az Gõrõgre niznink inkàbb hogy nem mint az Romai nyelwre honnan ennek eredete vagyõn.