NÉVJEGY

Balassi Bálint összes verse
hálózati kritikai kiadás

Szerkesztette:
Horváth Iván és Tóth Tünde

Főmunkatárs:
Vadai István


Munkatársak:

Dióssi Adrienn
Kővári Krisztina
Leányvári Enikő
Mihály Eszter
Parádi Andrea
Rák Balázs
Surányi Anna
Tar Sándor
Vágner Edina


Műszaki szerkesztő:
Horváth Takács Balázs

Fényképhasonmások:
GraphiSET és Moon


Kiadja a
GÉPESKÖNYV

Készült az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Magyar Irodalomtörténeti Intézet Reneszánszkutatások Posztgraduális Központja (CHER)
és a
Bölcsészeti Informatika Önálló Program (BIÖP)
műhelyében.

A kiadást támogatta az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság

© Horváth Iván, Tóth Tünde

© Gépeskönyv, 1998, ver. 1.0
© Gépeskönyv, 1999, ver. 1.1
© Gépeskönyv, 2002, ver. 2.0
Budapest


Köszönettel tartozunk az alábbi intézményeknek és magánszemélyeknek:

Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára és Régi Nyomtatványok Tára, Budapest
Magyar Tudományos Akadémia Kéziratok és Régi Nyomtatványok Tára, Budapest
Österreichischen Nationalbibliothek, Wien
Biblioteca Nazionale, Firenze
József Attila Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának Kéziratok és Régi Nyomtatványok Tára, Szeged
Teleki-téka, Marosvásárhely
Művelődési és Közoktatási Minisztérium

Déri Balázs
Kőszeghy Péter
Molnár Márton
Marian Łuczywo
Armando Nuzzo
Sudár Balázs
Beatrice TöttössyA jelen kritikai kiadás 0. változata (1993) csak a Balassa-kódex átírását, fényképhasonmását és a jegyzetek egy részét tartalmazta. Az 1.0 változat (1998), az 1.1. változat (1999), valamint a 2.0 változat (2002) tartalmazza Balassi Bálint teljes költői életművét, a megállapított kritikai szöveget, annak átírását, a forrásszövegek betűhű átírásait és fényképhasonmásait, a költemények részben újonnan megállapított sorrendjét, a Répertoire de la poésie hongroise ancienne (RPHA, ©1979-2001) kivonatait, a szövegkritikai jegyzeteket és a szövegmagyarázatokat.
Ez az összeállítás nem köztulajdon, hanem a GNU Public Licence (GPL, ©1992) hatálya alá tartozó szellemi termék. Bárki szabadon terjesztheti, de senki sem tilthatja meg a további terjesztését. Ezért a következő megjegyzés szövegétől elválasztani nem szabad.


Megjegyzés

Copyright © 1993-2002: Horváth Iván, Tóth Tünde, Gépeskönyv
Mindenkinek joga van arra, hogy ezt az összeállítást egészében vagy részben, bármely tetszőleges eszköz igénybevételével, akár papírra, akár más adathordozóra lemásolja, ott korlátozásmentesen tárolja, ingyenesen terjessze, vagy pénzért árusítsa, feltéve, hogy ezt a copyright-ot és ezt az engedélyező megjegyzést minden részleges vagy teljes másolati példányon jól olvasható módon feltünteti.
Engedélyezetlen módosított változatokat nem szabad készíteni.
A GPL értelmében fordítások készítése nem számít módosításnak.