MAS.
A Magyar Nemzetnek romlott
állapottyáról.


O Szegény meg-romlott, s' el-
fogyott Magyar nép, Vi-
téz$[e,]ggel nevelt hittel vagy ige(n)
$zép. Kár hogy tartatol ugy mint
$enyvedendö kép, Elémeneted-
re nints egy útad-is ép.

Kedvelt bötsült véred lött tsu-
foltságo$sá, Szablyadnak bö
$oldgya nagy méltoságo$sá, Meg
tsorbult nemzeted változott
kort$o$sá, Neved eke$$[e,]ge utá-
latságo$sá.

Föld reménségére fel-nevelt
Ur fiak, Szemerre vertettek ugy
mint köz tyúk fiak, Sirókkal hi-
zódnak az Idegen fiak, Hozzád
ne(m) külömbek mint az ördög fiak

Hazádnak $zép vége minde-
nütt tsonkán áll, Sereged $zép
$zá-

$záma fogy, romol, s' $zálton
$zall, Inséged nö s' árad, veled
edgy ágyban hál, Bö etkeid he-
lyett rakodik apro tál.

Ki $zánhat? bánd magad nyo-
moruságodat, Mert nézi, s' nem
érzi az tsak romlá$odat, A' ki é-
pithetné te $zép or$zágodat,
Könnyen múlattya el tsak zá-
loglá$idat.

Sem pénz, jo$zág, mo$tan, s'
mélto árrú po$ztó, Nem indit
hogy $zolgaly, meg-$zükült az
o$ztó, Tsudáld hogy minden
rend nem koborló, s' fo$ztó, A'
nagy orv mert kitsint $zörnyebb
fel aka$ztó.

O kedves nemzetem, házam,
édes felem, Kivel $zerelmetes
mind Tava$zom, Télem, Ke$e-
regj, $irj, kiálts I$tenedhez ve-
lem, Nálad hogy $zeretlek lé-
gyen e' vers jelem.
MAS


Vissza
Tovább