Felhasznált források:

Lugossy-kódex, 1629-1635
Mihál Farkas-kódex, 1677-1687
Bécs, 1633
Bártfa, 1660 k.
Kassa, 1665
Kolozsvár, 1669-77
Kolozsvár, 1677
Kolozsvár, 1681
Mátray-kódex, 1677 után
Lőcse, 1670
Lőcse, 1671
Pozsony, 1676
(A nagyszombati kiadás e verset is tartalmazó része fizikailag azonos a bécsivel.)

1 Lugossy-kódex, 1629-1635: Confessio de peccato. Notája: Irgalmasságnak Istene [Gyónás a bűnről]
Mihál Farkas-kódex, 1677-1687: Alia [Más] (Előtte egy későbbi kéz számozásával: 48.)
Bécs, 1633; Kassa, 1665: Más
Bártfa, 1660 k.: nincs címe

3 Kolozsvár, 1669-77, 1677, 1681; Mátray-kódex; Lőcse, 1670, 1671; Pozsony, 1676: sokszor

4 Lugossy-kódex, 1629-1635: De hiszem már
Kolozsvár, 1669-77, 1677, 1681; Mátray-kódex; Lőcse, 1670, 1671; Pozsony, 1676: lám ím

90 Lugossy-kódex, 1629-1635: elég azért

91 Lugossy-kódex, 1629-1635: Én vallottam sok bút, sok kárt.
Mihál Farkas-kódex, 1677-1687: Sok búm, és szenvedtem Mely sok ***én ve**ém s -- az apróbetűs javítás a sor felett nehezen olvasható

92 Lugossy-kódex, 1629-1635: szégyen, mint egy

5 Bécs, 1633: sebes

93 Lugossy-kódex, 1629-1635: Szívemben

6 Bécs, 1633: nagy keservesen -- szótagszámtöbblet

7 Kolozsvár, 1669-77, 1677, 1681; Mátray-kódex, 1677 után: Mellyel

8 Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Mihál Farkas-kódex, 1677-1687: lelkünket -- átköltés

94 Lugossy-kódex, 1629-1635: híveid bíztatod?

9 Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Mihál Farkas-kódex, 1677-1687: Holott -- sajtóhiba, szótagszámtöbblet

97 Kolozsvár, 1669-77: korod, -- sajtóhiba

10 Kolozsvár, 1669-77, 1677, 1681; Mátray-kódex, 1677 után: Mellyel

95 Lugossy-kódex, 1629-1635: néped

96 Bécs, 1633: szabadítód? -- sajtóhiba vagy helyesírási sajátosság

12 Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Mihál Farkas-kódex, 1677-1687: Szabadítád s mentéd

98 Lugossy-kódex, 1629-1635: bűntül,

13 Kolozsvár, 1669-77, 1677, 1681; Mátray-kódex, 1677 után: Melyért

99 Lugossy-kódex, 1629-1635: mint én érdemlettem,

14 Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Mihál Farkas-kódex, 1677-1687: a versszak hiányzik

15 Kolozsvár, 1669-77, 1677, 1681; Mátray-kódex; Lőcse, 1670, 1671; Pozsony, 1676: Vetettél bút én fejemre,

89 Lugossy-kódex, 1629-1635: a versszak hiányzik

88 Lugossy-kódex, 1629-1635: bűn -- tollhiba

87 Lugossy-kódex, 1629-1635: rajtam törnek

86 Mihál Farkas-kódex, 1677-1687: Emelj jó -- tollhiba, szótagszámhiány

16 Lugossy-kódex, 1629-1635: essék, hogy csak

17
Kolozsvár, 1669-77, 1677, 1681; Mátray-kódex; Lőcse, 1670, 1671; Pozsony, 1676: dolgomat magadra. Lugossy-kódex, 1629-1635: magamat Uramra.
-- A Lugossy-kódexben ezt követően másutt nem szereplő strófák következnek:
Én életem nagy örömre,
Fordítsad tisztességedre,
Mint Józsefet úri tisztre,
Fölemelted ékességre.

Táplálj engem jóvoltoddal,
Látogass meg Szent Fiaddal,
Ki val megváltál halálával,
A halálból szent kínjával.

Éles és mérges nyelvüket,
Verd meg a hitetleneket,
Kik én alám ásnak vermet,
Vezesd bele ő fejüket.

Régi ékes állapotban,
Hogy Tégedet igazságban,
Dicsérjelek örömömben,
Ki lakozol Mennyországban.
-- a betét 7. sorában a törlés arra mutat, hogy e négy versszak nem hirtelen rögtönzés; e strófák már a kódex forrásában is megvoltak.

18 Lugossy-kódex, 1629-1635: Isten, -- tollhiba