13. elereszté: Szilády, Dézsi: el
Eckhardt: eleresztvén
-- Stoll

14. belől, s kit Szilády, Dézsi: belől, kit
-- Eckhardt
óhít Szilády, Dézsi: óhajt
-- Eckhardt

16. mindtől Szilády: mendtül
Dézsi, Eckhardt, HI76, K-Sz: mentűl
-- Szilády

25. Montán: Szilády, Dézsi: Amontán-- Eckhardt