Felhasznált források:
Fanchali Jób-kódex, 1596-1608
Balassa-kódex, 1656 után

1 FJK: ighen ziep

3 FJK: abbul

4 FJK: penigh tizta életit -- szótagszámhiány!

5 BC: bólcZ eßes -- szótagszámhiány!

6 FJK: mint múlattia beolchen zerelmit

7 FJK: ezec

8 FJK: jelentic

9 FJK: uißont enis

10 FJK: ledgiek azt kirj

11 BC; FJK: magát mondgia -- szótagszámhiány!

12 FJK: mint

13 FJK: mint

14 FJK: nem kelj ma$ ennekem -- szótagszámhiány!

15 FJK: oly

16 BC: uigégh - FJK: mikint en

17 FJK: Bontast mi közet@unc

18 FJK: ketelezi$nec

19 FJK: senkj ne ßerezhe$$en

20 FJK: Isten az kj fogada$at megh ßegj

21 BC: kj -- szótagszámhiány!
FJK: sbeöntetj az kj heaba

22 FJK: giakor