Fulviáról

1 Legtovább Iuliát, leginkább Celiát ezideig szerettem,
2 Attól keservesen, s ettől szerelmesen, vígan már búcsút vettem,
3 Most Fulvia éget, ki ér bennem véget, mert tüzén meggerjedtem.