Felhasznált források:
Balassa-kódex, 1656 után
Radvánszky János kódexe, 1693-1696

1 RJk: Keseregvén szerencsétlenségin, sokféle dolgokhoz hasonlítja magát:

2 RJk: Szerencsétlen sorsom boldogtalanságán

3 BC ſžerelmimet -- th.
RJk: Nézze fel gyuladott, köserves szívemet

4 BC kit -- th.

5 RJk: Kit bú, mint az Aethnát, örökké csak éget

6 RJk: senkisem

7 RJk: szerencsétűl

8 RJk: ellenség

9 RJk: reménségben

10 RJk: egy igaz Istenben

11 RJk: Annál keservesebb, hogy meg nem mondhatni