1. így:
--Szilády

3. Nem: Szilády, Dézsi: No
-- Eckhardt
adassék: Szilády, Dézsi, Varjas, Eckhardt, HI76: adatik
-- K-Sz