9. BC [8-9. sor felcserélve] – Stoll (CsK és a Körmendi vált. alapján)

10. látni személyedet BC sZemeljedet latnj – CsK: látnia tégedet - Stoll (Körmendi vált. alapján)

13. Bánat miatt leszek én nagy gyötrelemben, ha rajtam BC Banat miat hova legjek en gjőtrelmjmen ha te nem – K-Sz CsK alapján

14. Betegségemben is, kinek vagy orvosság, ha nem gyógyítasz, megölsz BC betegsegemetis kjnek vagj orvossa ha nem gjogjtod megh ölsž – K-Sz (CsK alapján)

18. a te itt létedben BC aZte letedben – szótag! Eckhardt (CsK alapján) - Szilády, Dézsi: életedben

30. vég BC regh – th.! Szilády - K-Sz a sort CsK-ből közli

31. szerelmében - Eckhardt: szerelemben (Körmendi vált. alapján)

33. (K–Sz-nál a “ha” a harmadik szó)

33. hagyhat BC adhat – th.! K-Sz - Varjas: hadhat; Szilády: alhat

35. árkokkal tűnni - többi kiadás: árokká lönni

40. Tovább beszédemet immár BC Tovab immar beszjdjmet – metszetrontás! K–Sz

45. Tégedet BC Teged – th.! szótagszám! Szilády

46. ajánllak BC ajanljak – th.! Szilády