Felhasznált források:
Csereyné-kódex, 1565-1579
Balassa-kódex, 1656 után
Körmendi változat

1 CsK: Sok

2 Körmendi: banat hagjatott

3 CsK: adatott

4 BC: eltem

5 CsK: az el mine en twlem

6 BC: mindenkor

7 BC: njughatatlasagban - th.!

8 CsK: lai zoban lizen lelkem

9 CsK: ha mi koron ertek - Körmendi: Hogj neha ertek

10 CsK: kegjes

11 CsK: zolani

12 CsK: akkoron en lelkem

13 CsK: gondolkodo zerelem immaron

14 CsK: maid ziuem megh emizti

15 BC: mjert hagjal el engem - CsK: giöniörkeodisem mire hagial el engem

16 CsK: oh en finies

17 CsK: mire en felemis nem teriezted feiedet

18 BC: vigaZtaltatvan

19 CsK: en sob

20 BC: [8-9. sor felcserélve]

21 BC: nekem sZemeljedet latnj

22 CsK: ky hogy

23 CsK: ez ideig meg meg nem lehetet en zemeim keoniueznek

24 CsK: mert te oka valal

25 CsK: most keserwsigemnek - Körmendi: mast uagj chjak keseróßegemnek [13-18. Sor hiányzik a Körmendi változatból]

26 BC: Banat miat hova legjek en gjőtrelmjmen ha te nem kőnjőrűlsZ

27 BC: betegsegemetis kjinek vagj orvossa ha nem gjogjtod megh ölsZ

28 BC: en hjv szerelmemet, ha jol meg gondolod bűn ha hoZZad nem kerűlsz.

299 BC: cZuda -- th.

29 CsK: azon

229 BC: melj melj -- th.

30 CsK: az te -- szótagszámtöbblet!

31 CsK: zwuedhez -- th.

32 CsK: nam

33 BC: aZte le / tedben -- szótagszámhiány!

34 CsK: hogy zemeid ream vessd - BC: veZed - th.!

35 Körmendi: En uelem uagj te ßabad

36 CsK: oh en zep zerelmem

37 Körmendi: ualamint

38 CsK: iol tudod

40 CsK: Birz vgianis engem ziuem - Körmendi: Vgjanis birz engem $inte

42 Körmendi: de -- th. (hallás után)

39 CsK: Az en vig ziuemet -- th.

41 Körmendi: fát bölcz -- th.

43 CsK: meg haitod

Körmendi: [25-27. sor a Körmendi változatból hiányzik.]

44 CsK: zeoldelloo

45 CsK: igy ziuemis tűlled niha kinzattatik, niha wigaztaltatik

46 CsK: Nam

466 Körmendi: Az Ethna hegyet mongjak lám tengeren

47 BC: kőrős ként

48 CsK: semmifele neduessig

49 BC: Vilaghon regh - th.! - CsK: kinek Igisiben nem volt sem lize[nis] ez vilagon soha vig [CsK a következő sor elején megszakad a szöveg: Az enziue-]

50 Körmendi: En ßiuemnekis hidgjed ki nagj ßerelemben hozad regen fel gjulat

51 Körmendi: ßinten megh ölßis de ugjan [34-36. sor hiányzik a Körmendi változatból]

52 BC: el nem adhat

53 BC: tőn[y¨]- th.

54 Körmendi: elezt [40-45. sor a Körmendi változatból hiányzik]

55 BC: Tovab immar beszjdjmet

56 BC: nint - th.!

57 BC: Teged - th.!

58 BC, Körmendi: ajanljak

59 BC: In[n']ek

60 Körmendi: Istennek kedueben

61 BC: lancZanak - th.!