Felhasznált források:
Kolozsvár, 1602-15 k.
Bécs, 1633
Várad, 1648
Balassa-kódex, 1656 után
Kassa, 1665
Lőcse, 1670
Lőcse, 1671
Pozsony, 1676
Kolozsvár, 1669-1677
Kolozsvár, 1677
Mátray-kódex, 1677 után
Kolozsvár, 1681
Nagyszombat, 1699 -- A nagyszombati itt fizikailag azonos a bécsivel, ezért nem jelöljük.

1 Várad, 1648: Más
Bécs, 1633, Kassa, 1665, Kolozsvár, 1669, 1677, 1681, Lőcse, 1670, 1671, Pozsony, 1676: Más. Melyben bűne bocsánatjáért könyörög
Mátray-kódex, 1677 után:Más.Nr. 53. Melyben bűne bocsánatjáért könyörög

2 Várad, 1648: testova

3 Bölöni-kódex, 1615-1621: Read nezni sem mer, tölled olly igen fel,
Kv, 1602-15, 1697; Bécs, 1629; Czerey-ék, 1634-1651; Mátray-kódex, 1677 után: Tőled oly igen fél, reád nézni nem mér,

4 Kv, 1602-15; Bölöni-kódex, 1615-1621: Látván magan való szántalan jovaidat
Bécs, 1629; Czerey-ék, 1634-1651; Látván sok szántalan vele tött javaidat,

308 Bölöni-kódex, 1615-1621; Bécs, 1629; Czerey-ék, 1634-1651; Várad, 1648; Kassa, 1665; Kv, 1697: viszont

388 Kv, 1602-15: Kiért teged -- sajtóhiba (szótagszám!)
Bécs, 1633: téged tudgya -- szócsere

309 Bécs, 1633; Kv, Lőcse, Pozsony; Mátray-kódex, 1677 után: mint tisztelt
Bécs, 1629; Czerey-ék, 1634-1651: nem szolgált
Kv, 1602-15, 1697; Bölöni-kódex, 1615-1621: halgat mint
Várad, 1648; Kassa, 1665: nem tisztelt

49 Czerey-ék, 1634-1651: - tollhiba

5 Kolozsvár, 1669, 1677; Lőcse, 1670; Lőcse, 1671; Pozsony, 1676; Mátray-kódex, 1677 után: Akarna gyakorta hozzád ismét meg-térni - inverzió
Bécs, 1629: Akarna nagy sokszor viszont te hozzád térnyi,
Czerey-ék, 1634-1651:Akarna nagy sokszor viszont te hozzád meg térnyi, - a "te" a másoló utólagos beszúrása a sor fölött

50 Kv, 1602-15, 1697; Bécs, 1629; Czerey-ék, 1634-1651: Tőled elijedett, tudván hogy vétkezet,
Bölöni-kódex, 1615-1621: Tölled el ijedet látván, hogy sok bunot teot - eredetileg: Tölled el ijedet reád nézni sem mer, de a másoló javította.

51 Bölöni-kódex, 1615-1621: a másoló akar esni kétségben-ből javította

60 Kv, 1602-15, 1697: felcseréli a "Semmije sincs" kezdetű versszakot a "Sok kísértet" kezdetűvel.

6 Bécs, 1629; Czerey-ék, 1634-1651; Várad, 1648; Kassa, 1665: nincs
Kv, 1602-15, 1697; Bölöni-kódex, 1615-1621: nincsen

7 Kv, 1602-15, 1697; Bölöni-kódex, 1615-1621: menne
Bécs, 1629: jöijen

8 Bécs, 1629; Czerey-ék, 1634-1651: Mivel
Kolozsvár, 1669, 1677; Mátray-kódex, 1677 után: Mellyel
Kassa, 1665: **vel -- a szó eleje olvashatatlan

80 Kv, 1602-15: is

801
Bécs, 1629; Czerey-ék, 1634-1651: tétedért méltán

81 Kv, 1602-15, 1697: tisztelne
Bölöni-kódex, 1615-1621: dicsér -- a hasonmás alapján nem lehet eldönteni, hogy folytatódik-e a szó

91 Bölöni-kódex, 1615-1621; Bécs, 1629; Czerey-ék, 1634-1651; Várad, 1648; Kassa, 1665: Nagy

911 Kv, 1602-15, 1697; Bölöni-kódex, 1615-1621: téged megengesztelne

92 A Bölöni-kódexből a strófa hiányzik.

912 Mátray-kódex, 1677 után: kísértetére

922 Kv, 1602-15, 1697; Bécs, 1629; Czerey-ék, 1634-1651: ijeszti

942 Kv, 1602-15, 1697; Bécs, 1629; Czerey-ék, 1634-1651: Tőled rettegteti

98 Bécs, 1629; Czerey-ék, 1634-1651: kényszeríti

9 Kv, 1602-15, 1697; Bécs, 1629; Czerey-ék, 1634-1651; Mátray-kódex, 1677 után; Kolozsvár, 1669, 1677: Mely

988 A Czerey-énekeskönyvből a szó hiányzik -- tollhiba, szótagszámhiba

998 Kolozsvár, 1669 fényképén nem látszik a szó

10 Bécs, 1633; Várad, 1648, Kassa, 1665: Jó szívből gyakorta

140 Kv, 1602-15, 1697: fogna
Bécs, 1629: fogadna -- szótagszámtöbblet
Bölöni-kódex, 1615-1621:meghallgatna
A Czerey-énekeskönyvben a levél csücske hiányzik.

150 Kv, 1602-15, 1697; Bölöni-kódex, 1615-1621; Bécs, 1629: nem vétkezném, csak
Czerey-ék, 1634-1651: nem vét***, csak

11 Várad, 1648: bizony kedvét lelném, mint édes Istenemet. -- sajtóhiba, szótagszámhiány
Kassa, 1665: mert ötet követ- /**mint édes I$tenemet. -- sajtóhiba, szótagszámhiány

111 Kolozsvár, 1697: kárhozattyának -- sajtóhiba

151 Kolozsvár, 1062-15, 1697: nagy sok hálaadással (A Kv, 1602-15-ben sajtóhibával: háladdással)
Bölöni-kódex, 1615-1621: Hadd inkább dicséri te szent felségedet nagy szép hálaadással.
Kassa, 1665 -- a vers többi része a forrás töredékessége miatt hiányzik.

511 Bölöni-kódex, 1615-1621; Bécs, 1629; Czerey-ék, 1634-1651: Uram,

12 Kolozsvár, 1677, 1681: meghallgatja -- sajtóhiba

513 Bécs, 1633: Atyát

512 Bécs, 1629; Czerey-ék, 1634-1651: nagy fel-szóval,

613 Kv, 1602-15, 1697: Legördülvén
Pozsony, 1676: Legöröbvén -- sajtóhiba
Czerey-ék, 1634-1651: a sor felett a másoló a verszak következő sorát kezdte el másolni: Magad is meg

13 Bécs, 1633: Legottan bűnétől tégedet ő
Várad, 1648:Legottan bűnéről tégedet ő

14 Kv, 1602-15, 1697; Bölöni-kódex, 1615-1621: kesereg,

610 Kv, 1602-15, 1697; Bölöni-kódex, 1615-1621: Temagad is szánnád

614 Kv, 1602-15, 1697; Bölöni-kódex, 1615-1621; Bécs, 1629: mint

616 Bölöni-kódex, 1615-1621: keseredett -- a szó "kesereg"-ből javítva

15 Kolozsvár, 1669, 1677, 1681; Mátray-kódex, 1677 után: Mert zokogásokkal, siralmas szép szókkal
Kv, 1602-15, 1697; Bölöni-kódex, 1615-1621; Várad, 1648: Nagy zokogásokkal, siralmas szép szókkal
Bécs, 1629: Mert zokogásokkal, siralmas jajszókkal
Czerey-ék, 1634-1651: Mert zokogásokkal, siralmas jajszóval

159 Bécs, 1629; Czerey-ék, 1634-1651: megtetszik
Kv, 1602-15, 1697; Bölöni-kódex, 1615-1621: Inkább tekintsd Uram, irgalmasságos voltod,

16 Bécs, 1633, Várad, 1648: Mentől több vétkeink nekünk megengedtetik,
Bécs, 1629; Czerey-ék, 1634-1651: Mennyivel több bűnöm tőled megengedtetik,
Bölöni-kódex, 1615-1621: Én sok bűneimnek ingyen megbocsánatját,
Kv, 1602-15: Én sok bűneimnek *** meg bocsánatját, -- lacuna
Kv, 1602-15: Én sok bűneimnek engedd meg bocsánatját,

259 Bécs, 1629; Bölöni-kódex, 1615-1621; Czerey-ék, 1634-1651: Mit engedhetnél meg, ha nem vétkeznének Teellened a hívek.
Kv, 1602-15: Mit engedhetnél meg, ha nem vétkeznek Teellened a hívek. -- sajtóhiba, szótagszámhiány (ellenőrizni!)
Kolozsvár, 1697: Hogy ártatlanságban és szentül tölthessem hátra maradt időmet.

77 Bécs, 1629: tovább haragod, tudom,

88 Bécs, 1629: rajtam,
Kv, 1602-15, 1697; Bölöni-kódex, 1615-1621:No tudom, haragját tovább rajtam nem tartja,
A Czerey-énekeskönyvben a sor olvashatatlan.

99 Kv, 1602-15, 1697; Bölöni-kódex, 1615-1621: ő jobb karját kinyújtja, -- a Czerey-kódexben ugyanez, de a "jobb" előtti szó még olvashatatlan.
Kv, 1602-15: Mert békességre ő jobb kezét kinyújtja -- sajtóhiba, szótagszámhiány (ellenőrizni!)
Kolozsvár, 1697: Mert a békességre ő jobb kezét kinyújtja
Várad, 1648: kinyújtja -- sajtóhiba (ellenőrizni!)

989 Kv, 1602-15, 1697; Bölöni-kódex, 1615-1621: olyanokra

999 Kv, 1602-15; Bölöni-kódex, 1615-1621: utánna

888 Kolozsvár, 1697: járnak utánna -- inverzió

808 Bölöni-kódex, 1615-1621: felségéhez,

008 Bécs, 1629; Czerey-ék, 1634-1651: ő
Kv, 1602-15, 1697; Bölöni-kódex, 1615-1621: ím

17 Várad, 1648: fogod -- sajtóhiba

18 Kv, 1602-1615, 1697; Bécs, 1629; Czerey-ék, 1634-1651; Várad, 1648: kegyelmes

208 Bölöni-kódex, 1615-1621: mert igen kegyelmes Isten.

222 Kv, 1602-15, 1697; Bécs, 1629; Czerey-ék, 1634-1651: egyedül csak
Bölöni-kódex, 1615-1621: csak egyedül

44 Kv, 1602-15, 1697; Bölöni-kódex, 1615-1621; Czerey-ék, 1634-1651: Őtőle,

19 Kv, 1602-15, 1697; Bölöni-kódex, 1615-1621; Czerey-ék, 1634-1651; Kolozsvár, 1669, 1677, 1681; Lőcse, 1670; Pozsony, 1676; Mátray-kódex, 1677 után: mennyégbe(n) -- a Mátray-kódexben "mennyekbe" alakból javítva

404 Bécs, 1629; Czerey-ék, 1634-1651: most
Kv, 1602-15, 1697: ma

407 Bölöni-kódex, 1615-1621: megkegyelmezett.

20 Bécs, 1629; Czerey-ék, 1634-1651: nagy keseredett
Lőcse, 1670, Lőcse, 1671; Pozsony, 1676: elkeseredett szívvel

520 Kv, 1602-15, 1697; Bölöni-kódex, 1615-1621: Ez éneket szerzém keseredett szívemből,

666 Kv, 1602-15, 1697; Bölöni-kódex, 1615-1621: vétkemet siratván,