3.: Eckhardt: lelkek

5.: Szilády: Egedd meg minékünk
Dézsi, Eckhardt: Engedd ezt minékünk

8.: Dézsi, Eckhardt: minékünk

14. 14 Dézsi: minden mi gondunkot