Ezek az énekek, kiket Balassi Bálint gyermekségétől fogva házasságáig szerzett, jóllehet kettő híja: az egyik egy virágének az Irgalmas Úristen... nótájára, kinek a kezdeti így volt: Vajon meddig akarsz engem kesergetni... -- az elveszett. Másik egy könyörgés, a Palatics nótájára, ki a Nyíri Báthory Isvánnál és Ugnotnénál is volt. Így kezdetik el: Láss hozzám, üdvösségemnek Istene...

Ezek után immár akik következnek, azokat mind: kiket házasságában, kiket a feleségétől való elválása után szerzett. Jobbrészre a virágénekeket inkább mind Juliáról, mely névre azért keresztelte a szerelmesét, hogy a régi poétákat ebben is kövesse, kik közül Ovidius Corinnának, Ioannes Secundus Juliának, Marullus Neaerának nevezte szeretőjét.