1.

Âlem çiçegi derer isen bir güle değmez,
Sohbette güzel olmaz iken bir pula değmez.

Ha te a világ virágát gyűjtő vagy, az egy rózsát nem ér,
amikor a társaságban nincs szép, az egy fillért nem ér.

2.

Bana geda diyenler, devletli hanım yok mudur?
Yoksa ben âdem değil miyim, ya canım yok mudur?

Engem koldusnak mondók, előkelő hölgyem nincs-e?
Vagy én ember sem vagyok-e, vagy lelkem sincs-e?

3.

Yine ebrularin kurmuş kemanı,
Atar gamzın oku, canım nişanı,
Yoluna komuşum ben cism i canı,
Sever dilber beni, ben dâhi anı.

Mondják, hogy újra felemelte szemöldökének íját,
kiveti a pillantása nyilát, lelkem a céltáblája.
Mondják, hogy elébe tettem én testemet és lelkemet,
szeret a bájos engem, én is őt.

4.

Nigârâ sende hatm olmuş güzellik, tazelik, terlik,
Beni bu gam bucağinda koyasin, bu mudur erlik?

Mondják, hogy festménybe illően tökéletes lett benned a szépség, ifjúság, finomság.
Engem e bú zugában hagynál, ez-é az emberség?

5.

Beni cevriyle öldürse demem ol yâra kanlıdır,
Helâl olsun ana kanim güzel (...) kanlıdır.

Engem haraggal ha ő megölne, nem mondom annak a kedvesnek, hogy véres.
Jogos legyen neki a vérem, a szép (...)

6.

Dedim ol şah güzele: var m'ola bir mah bedeli?
Gül gibi güldü, dedi kim: ya ne sandın be deli?

Mondtam annak a királyi szépnek: Van-e valaki, aki pótolja a holdat?
Rózsaként nevetett, s azt mondta, hogy: Hát mit gondoltál, te bolond?

a) Angerianus latin epigrammája:

De Caelia et speculo

Ante suum ornatur speculum dum Caelia, dixit

Sic speculum; speculo clarior ipsa tuo,
Quae pars negligitur, pars illa decentior, alma
Caelia. non utor te modo ut orner, ait.
Sum pulchra, ut dixti, cupio sic pulchra videri.
Quid pulchro in terris gratius ore viget?
Subrisit speculum, iactanti et talia fatur,
Ne credas dictis facta superba meis.
Nec tibi sic placeas; non est formosa puella,
Nec prudens, quae non sentit Amoris opus.

ba) Az epigramma magyar fordítása:

Caelia és a tükör

Midőn Caelia a tükre előtt szépítkezik, így beszélt a tükör: -Te magad ragyogóbb vagy a tükrödnél. Az a rész, amelyik keresetlen, az tetszetősebb, áldott Caelia. - Nem csak arra használlak, hogy szépítkezzem, - feleli, - szép vagyok, ahogy mondtad, így hát szépnek is akarok látszani. Mit kedvelnek a földön jobban, mint a szép arcot? - Felkacagott a tükör, és így szól a hencegőhöz: - Ne higgy az én szavaimnak, melyek gőgössé tettek téged. Nem így tetszhetsz magadnak; nincs olyan szép lány, és okos sem, aki nem érti Ámor dolgát.

bb) Az epigramma verses fordítása:

Caelia és a tükör

Tükre előtt szépítkezik éppen Caelia, és így

Szólt a tükör: - ragyogóbb én soha nem lehetek
Édes Caelia nálad. Szebb, ami nem cicomázott.
- Nem csak a pompa miatt tartalak én, - felel ő.
Szép vagyok, így hát azt akarom, hogy szépnek is látsszam.
Jobban a szép arcnál mit szeret még a világ?
Felnevetett a tükör, s a dicsekvőnek felel, így szól:
Gőgkeltő szavamat mégis azért te ne hidd.
És nem is így tetszhetsz te magadnak; nincsen olyan szép
Lány, meg okos se, ki nem érti Amornak a dolgát.

7.

Kimseler görmüş değildir tenden canın gittiğin,
İllâ ben gözümle gördüm, işte canımdır giden.

Senki nem látta a lélek elmentét a testből, / de én szememmel láttam, íme, lelkem az elmenő.

8.

Dilber demiş ki: mail olanlar belâmüze
Lâyık mıdır ki kail olalar cefamüze?

Mondják, hogy a kedves így szólt: Akik hajlandók a mimiattunk való nyomorúságra,
méltányos-e, hogy mindazok el is tűrjék a mi kegyetlenségümket?

9.

İ benim gül yüzlü yârım, dünyamı zindan eyleme,
Âşığını tepeleyip kan üstüne kan eyleme.
Vakit olur rakîp gelir, düzersiniz sohbetini,
Sakın ki sensin ol vaktı, kolları divan eyleme.

Hej, rózsaarcú kedvesem, világomat börtönné ne tedd.
A szerelmesdet agyonkínozva vérre vért ne halmozz.
Lesz idő, hogy a vetélytárs eljön, társalgásba merültök.
Óvakodj, hogy belemélyedj akkor, karodat alázattal melleden keresztbe ne tedd!