Kritikai kiadás, 1998-99

Balassi Bálint verseinek fragmentumi

[Prózai megjegyzés]

„Gyermekségétől fogva házasságáig” szerzett énekei

Első
Jelentem versben messímet...

Második
Cupido szívemben...

Harmadik
Eredj, édes gyűrőm...

Negyedik
Bizonnyal esmérem rajtam most erejét...

Ötödik
Nő az én örömem...

Hatodik
Beteges lelkem...

Hetedik
Mondják jövendölők...

Nyolcadik
Reménségem nincs már nekem...

Kilencedik
Ó, te csalárd világ...

Tizedik
Valaki azt hiszi...

Tizenegyedik
Áldott szép Pünköstnek

Decima secunda
Széllyel tündökleni...

Tizen harmadik
Siralmas nekem...

Decimus quartus
Csak búbánat immár...

Tizenötödik
Hallám egy ifjúnak...

Tizenhatodik
Kikeletkor, jó Pünkesd havában...

Tizenhetedik
Csókolván ez minap...

Tizen nyolcadik
Szabadsága vagyon már én szegény fejemnek...

Tizen kilencedik
Vaj ha én tüzemnek nagy tűrhetetlen volta...

Huszadik
Már csak éjjel hagyna énnekem nyugodnom...

Huszon egyedik
Nő az én gyötrelmem...

Huszonkettődik
Íme az pellikán...

Huszonharmadik
Keserítette sok bú és bánat...

Vigesimum quartum
Most adá virágom nekem bokrétáját...

Vigesimum quintum
Lelkemet szállotta...

Vigesimum sextum
Szent írás szerint is kereszt csak bút jegyez...

Huszon hetedik
Az én szerelmesem...

Huszon nyolcadik
Minap mulatni mentemben...

Vigesimum nonum
Mint sík mezőn csak egy szál fa...

Harmincadik
Mire most, barátom, azon kérdezkedel...

[Harmincegyedik]

[Harminkettődik]
Áldj meg minket Úr Isten

Bocsásd meg Úr Isten (1)


„Feleségétől való elválása után”

[Prózai megjegyzés]

Harminc negyedik
Méznél édesb szép szók...

Harminc ötödik
Rígi szerelmem nagy tüze...

Harminchatodik
Egy nagy követséggel...

Harminc hetedik
Ez világgal bíró ...

Harminc nyolcadik
Egy kegyes képében...

Harminc kilencedik
Ez világ sem kell már nekem...

Negyvenedik
Engemet régulta sok féle kénokban tartó én édes szívem...

Negyven egyedik
Széllel hogy vadásza...

Negyven kettődik
Fáradsága után nyugodni akarván...

Negyven harmadik
Te, szép fülemile...

Negyven negyedik
Mindennap jó reggel ezen repültök el...

Negyven ötödik
Kérdé egy barátom...

Negyven hatodik
Bezzeg nagy bolondság...

Negyven hetedik
Idővel paloták, házak, erős várak...

Negyven nyolcadik
Szerelem s Iulia egy más mellett állva...

Negyven kilencedik
Ha ki akar látni...

Ötvenedik
Iulia két szemem...

Ötven egyedik
Áldott Iulia ki ballagtába Cupidót talála...

Ötven kettődik
Édest keserűvel elegyítő gyermek...

Ötven harmadik
Hét fu csillag vagyon az égi forgáson...

Ötven negyedik
Ó, magas kősziklák...

Ötven ötödik
Mi dolog, Úr Isten...

Ötven hatodik
Kegyes vidám szemű...

Ötven hetedik
Én édes szerelmem...

Ötven nyolcadik
Ó, nagy kerek kék ég...

Ötven kilencedik
Szerelem istene, Venusnak ereje...

Hatvanodik
Az Zsuzsanna egy szép német leán...

Hatvanegyedik
Vitézek mi lehet


„Istenhez tött keresztény buzgó könyörgéssi”

[Prózai megjegyzés]

Nincs már hová lennem

Az én jó Istenem

A te nagy nevedért

Mennyei seregek

A Szent Háromságnak első személye

A Szent Háromságnak kinek imádkoznak

A Szent Háromságnak harmadik személye

Segélj meg engemet

Mint a szomjú szarvas


Kibujdosásáig

[Hatvankettődik]
Vitézek karjokkal, kígyók fulákjokkal...

[Hatvanharmadik]
Nyolc iffiú legén...

[Hatvannegyedik]
De mit gyötresz engem...


Valahány török bejt...
Ez széles világon mennyi virág vagyon...


Kibujdosás

Pusztában Sidókat vezérlő jó Isten

Oh én édes hazám


Celia-versek

1 ...

2a ...Kit csak azért mível...

2b Két szemem világa...

3 Harmadik
Kegyelmes Szerelem...

4 Negyedik
Csudálván egy ferdőt...

5a Ötödik
Melly csoda gyötrelem ez...

5b In eandem fere sententiam
Kiáltok, csak bolygok...

6 Hatodik
Az mely keresztyén hű...

7 Hetedik
Melly keserven kiált fülemile...

8a Nyolcadik
Ó, én bolond eszem...

8b In eandem fere sententiam
Vétettem ellened, kételkedvén benned...

9 Kilencedik
Iulia szózatját..

10a Tizedik
Szít Zsuzsánna tüzet...

10b Az cortigianáról...
Friss szép fejér póka...


Egyéb istenes énekek

Adj már csendességet

Lelkemnek hozzád való

OH én kegyelmes Istenem

Bizonnyal ismérem rajtam nagy haragod

OH én Istenem ím mi történék

O szent Isten

Kegyelmes Isten, kinek kezében

Bocsásd meg Úr Isten (2)

Áldott szép Pünköstnek

Végtelen irgalmú


Valami új versek

Szép magyar comoedia