ELŐSZÓ

 

Különböztessük meg azt az esetet, amikor csak egyetlen szövegforrással van dolgunk, attól az esettől, amikor több forrás egybevetésével kell kialakítanunk a hiteles, megbízható, kritikai szöveget. Csak ezt az utóbbit helyes szövegkritikai kiadásnak nevezni, mivel csak itt megy végbe szövegkritika folyamata. Az előbbinek helyes minősítése: forráskiadás.

Ha a kifejezést szigorúan alkalmazzuk, valószínűleg ez a Balassi-kiadás a világ első internetes szövegkritikai kiadása. Első (1.0) változatát 1998-ban publikáltuk a hálózaton.

S ha a kifejezést lazán alkalmazzuk, akkor is: tudomásunk szerint ennek a Balassi-kiadásnak az előzménye volt a világ első internetes forráskiadása. A 0. változatot (a Balassa-kódex Vadai István által készített betűhű átírását, összekapcsolva a kódex Szedmák Sándor és munkatársai által készített nagyfelbontású fényképhasonmásával, Horváth Iván szerkesztésében) 1993. november 30-án publikáltuk a hálózaton, és mutattuk be az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) szakértőinek.

„Úttörőnek bukni is érdem”, mondja Arany: elsősége mentse a kiadás könnyen észrevehető, olykor bosszantó fogyatékosságait. Kérjük az Olvasót, tekintsen el ezektől. A képzeteskönyvön továbbra is dolgozunk – ígérjük, hogy igyekezni fogunk kijavítani a hibákat. A kiadásnak a következő érdmeire is hadd hívjuk fel az Olvasó figyelmét:
1. a korábbiaknál jóval gazdagabb a jegyzetapparátus, különösen ami az irodalmi mintákat illeti,
2. új szövegleszármazási elmélet alapján új kötetrekonstrukciót nyújt a kiadvány,
3. új szövegátírási elveket követ.

Természetesen minden észrevételre igényt tartunk, kisebb és nagyobblélegzetű hozzászólásokat is örömmel várunk az alábbi címek valamelyikére:

 

 

Horváth Iván egyetemi tanár

és

Tóth Tünde tudományos ösztöndíjas