Szerkesztõség 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7. Kiadóhivatal 1082 Budapest, Baross utca 61. IV. 410.
Telefon 334-1509/17. Levélcím 1431 Budapest, Pf. 182. Kiadja az Ezredvég Alapítvány
Felelõs kiadó Kassai Franciska, a kuratórium elnöke
A folyóirat Budapesten és vidéken megvásárolható a Hirker és a Lapker Rt. pavilonjaiban, valamint V., Nádor u. 8.,
a VI. Andrássy út 45., XIII., Lehel tér (Metró-Galéria szint
), és a XIII., Váci út 19. szám alatti fővárosi könyvesboltokban,
ahol régi lapszámok is kaphatók. Vidéken a szerkesztőség levélcímén is megrendelhetők (postai utánvéttel).
Elõfizethetõ a 11784009-20300027 számú OTP-számlán. Elõfizetés egy évre 2400,- Ft, fél évre 1200,- Ft.

Adószámunk a következő: 19656874-2-41