X. évfolyam 6-7. szám - 2000. június-július
TARTALOM 
 
 
 
 
 
  

József Attila versmondó-verseny Budapesten
CSÁK GYULA Mr. Sharma
ROZSNYAI ERVIN Csillagokban, szivekben
VARGA RUDOLF Eső esik
BÜKI PÉTER Történelem
M. SZÁNTÓ JUDIT 
Édes
MERÉNYI KRISZTIÁN Versek
ESNAGY JÓZSEF Versek
BARANYAI LÁSZLÓ A boldogság kék hegye
PAPP LAJOS
Versek
 KUTAS JÓZSEF
Állítsd meg az időt!
OLÁH ANDRÁS Requiem
 GYÖRE IMRE Versek
KOVÁCS JÁNOS  Versek
KÉPES GÁBOR Versek
VEREB MARA Özönvíz
CSALA KÁROLY  Versek
FEKETE JÁNOS Csoda a hármas blokkban
 
MAGYAR SORSOK
WIRTH ÁDÁM Az én kutyabőröm
 
VOX HUMANA
BARANYI FERENC Különféle gátlások természetrajza
TABÁK ANDRÁS Egy novellista a 90-es évekből
 
MŰHELY
DEMÉNY MÁRIA Egy szegény értelmiségi töprengései
a sehova sem vezető utakról
MÉRLEG
BALLÓ ISTVÁN A Vatikán és a keresztény
egységtörekvések az ezredfordulón
 
TUDÓSPORTRÉK
KARDOS ISTVÁN Kétszer halt meg, de emléke ma is él
(Lánczos Kornél, 1893–1974) 
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN Sznob vagyok
BÁN ERVIN A bécsiszelettől egy Baudelaire-versig – és végül...
 
OLVASÓLÁMPA
TÓTH GYULA Takács Tibor alias Casanova Budán
(Takács Tibor: Szerelmesek tükör előtt)
CSALA KÁROLY Közelmúltak krónikái
(Dizseri Eszter: Kockáról kockára.
A magyar animáció krónikája, 1948-1998); (Ács Irén: "Őrizd meg...")
FRIDECZKY FRIGYES "... elkésett, mégis aktuális
védőbeszédnek szántam..."
(Ungvári Tamás: Ahasvérus és Shylock.
A "zsidókérdés" Magyarországon) 
BISTEY ANDRÁS Voltaire korai magyar fordítója
(Laczka János emlékezete) 
ILLÉS LÁSZLÓ Álom a "harmadik útról"
(Anthony Giddens: A harmadik út
- A szociáldemokrácia megújulása)
 

Max Schwimmer (1895-1960) rajzaival