X. évfolyam 2-3. szám - 2000. február-március
TARTALOM
 
 

 
 
  

 
HAYPÁL TIBOR Cigány Anna dala
GY. SZABÓ FERENC Szóínség
BÉKÉSI GYULA Ő
PÉK ZOLTÁN A rákövetkező reggel
 OLÁH ANDRÁS
Versek
ADORJÁNI ZSOLT Ehnaton új dala
SZIKRA JÁNOS Csicsóban zeng az ég
GYÖRE IMRE Versek
SZARVAS JÁNOS
Múló évek
LÁRAI ESZTER
Versek
ÁGAI ÁGNES Versek
BÜKI PÉTER
„Az elválók” hat év távlatából
 ORCSIK ROLAND Versek
B. HORVÁTH ISTVÁN Öregek 
KÉPES GÁBOR Versek
ZIMONYI ZITA Kétezer első percében
TAKÁCS TIBOR Párbeszéd a cellában
 SIMOR ANDRÁS Versek
 BARANYI FERENC Versek
   
GÖRBE TÜKÖR
PAÁL TAMÁS Egy nadrág, egy szoknya meg egy 
kitartóan vágyakozó has 
(Avagy: Így sohasem írtok ti!)
 
ABLAK
HANS SACHS   A csillapíthatatlan kapzsiság (Komédia)
 
OLVASSUK EGYÜTT
 ANAKREÓN Gügésszel mit törődöm
VAS ISTVÁN Mit bánom én
SZEPES ERIKA Öregek párbeszéde 
(Anakreón és Vas István)
 
 ÉVFORDULÓ
GÁBOR ANDOR Az én hazám
GÁBOR ANDOR Tudjátok-e, mi a haza? 
 
KOSZORÚ
PÉTERFFY GABRIELLA „Hitet sugározni...” (Juhász Jácint 
halálának első évfordulójára)
 
GYÁSZ
 MOLNÁR GÉZA Kiáltás az emberért (Kuczka Péter 
„A torony” című művéről)
 
 MÉRLEG  
MÉSZÁROS ISTVÁN A radikális alternatíva szükségessége
 
MAGYAR SORSOK
TATAI ZOLTÁN Öregapám, a néptanító
 
MEGMENTETT OLDALAK  
ILLYÉS GYULA „Az apostol”
NÉMETH LÁSZLÓ
Mit vesztettünk benne?
 
TUDÓSPORTRÉK
KARDOS ISTVÁN
„Szociológusnak lenni veszélyes mesterség...” 
(Szalai Sándor, 1912–1983)
 
 MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN Nyakig a XXI. században
   
OLVASÓLÁMPA
KRISTÓ NAGY ISTVÁN Három könyvről (Kassák Lajos: Reklám és modern tipográfia; 
Varga Lajos, szerk.: A magyar szociáldemokrácia kézikönyve; 
Fekete Gyula, szerk.: Százak Tanácsa)
FEKETE J. JÓZSEF A feledés zöld füvéről (Radovan Zogovic: 
Veljko Ostojic krónikái)
MARKOVICS FERENC A fényképezés históriája 
(Szarka Klára–Fejér Zoltán: Fotótörténet)
ILLÉS LÁSZLÓ A civilizációs konfliktusok természetéről 
(Samuel P. Huntington: A civilizációk 
összecsapása és a világrend átalakulása)
  

 

 
M. C. Escher (1898–1972) grafikáival