MÉZES GERGELY

Szeretkezéseink

Arcod fénytõl ívelt
testednél meztelenebbre
vetkõzik hangod

Ágyékodra hajtom fejem
- én így leszek magasabb -
gyûrûként hordom
majd ujjaimon
vaginád illatát

Melled dombjai
zárójelbe teszik szíved
koszorúba fonom
a rossz ízt a szádban
 
 


BECHER ZITA

Májusi vers

Bõröm alá bujdokoltál.
Beléd fordult bánatom.
Eljátszottam kezeidet.
Illatodnak sátra nyom.

Betemetett, elborított
Sárga fényed vánkosa.
Elveszített arcaimnak
Két szemed lett vámosa.

Megcsonkított göröngy lettem.
Elmos gyilkos záporod.
Velem együtt olvadsz széjjel,
Legyél áldva átkozott. 

MARCZINKA CSABA

Epitáfium

In memoriam P. Annamária

Férfiszemeknek túlságos sugarán heverõ hölgy
 teste lehervadt már - s nem menekülhete így!...
Túlburjánzott benne a dal, buja ága virágzott,
 s túlnõtt sejtek szép, harmonikus csapatán.
 


CSÁSZI ÁDÁM

Az emlékezés

"As a child I could walk through
dreams like a butterfly on walls."

- Gyerek vagy - mondja õ. - Gyerek vagyok,
és egyszerûen átsétálok az
álmok között - nem tudom, hogy ez az
õ kettõ vagy egy - nem foglalkozok

ezzel, mert én egyszer csak felszalad-
ok egy álom falára - õ beszél
hozzám, én hallgatom. - Gyerek vagy - és:
-Úgy viselkedsz, mint egy gyerek - Ha a

lig emlékszem valamire, amit
mondott, de mindent el akarok felejteni
magamról is, akkor átbújok két álom között

egy hasadékon - ott találkozok
egy gyerekkel, aki elmondja, hogy ki vagyok,
én elfelejtem, õ átbújik két álom között.
 MARIK ÁLMOS

pihe

most megfogtál
furcsa írni
olyan idegenek
a betûk és a tollnyomok
mint a folyadékkristályok
pedig el kell mondjam
nevetésed porcukra
átszínezi italom


KOHÁN ZSUZSA

Tragédia

És a piros fotelra emlékeztek?!
A merülõ,
kopott karfára,
a ráncokba rakódott évek vonulására,
a döccenésre
a moszat-poros talajon,
s milljom hal néma sikolyára?

Zöldülõ, püffedt idõ.

Hold dúdolta balladára
hajszálak bólogatnak.

A parton:
ivott egy csepp tengert
a föld.


BÜKI ORSOLYA

Megváltás

esteledik és
éjfekete koszorú
benne a világ

 majd

keserû árvíz
végtelen évek jönnek
hurok a nyakon

 de

zöld, piros, sárga
egy punk-szivárvány füstje
megbocsátatott