Szíz szent Kalára [Klára] asszonnak Innepérõl

Szűz Szent Márta asszonnak innepéről

Itt lészen emléközet Szent Imre királnak innepéről

Szent Kristóf mártír

Szíz Szent Krisztina asszonnak életérõl

Dicsőséges Szent Mihál arkangyalnak innepéről

Ett elkezdetik Remete Szent Pálnak élete