S. Sárdi Margit: "Régi gyöngyök új foglalatban"

Idézetek Szûz Szent Klára Asszonynak Ünnepérõl

Vázlat Szûz Szent Klára Asszonynak Ünnepérõl

Szent Kláráról

Mária Magdalénáról

Szent Mátyásról

Mindszentrõl

Szent Pál apostol missziói útjai

A vizitációról