Bölcsészet Bábeli Könyvtárban

 

4. Általános adatmodell

4.1 A bölcsészettudományokban az adatok olyan szöveges, képi vagy hangállományok, amelyeknek hordozóit is nyilvántartjuk (irodalmi művek esetében például a nyomtatott kiadásokat és a kéziratokat), és igényt tartunk arra, hogy kérdéseinket akár az elsődleges adatok, akár a hordozók felől tegyük fel. Épp magyar irodalomtörténeti adatbázisok építéséből leszűrt általános tapasztalat, hogy a valóságot legpontosabban leíró adatfelvételi alapegység (a "record") nem az elsődleges adat (a példában: az irodalmi mű) és nem is a hordozója (a példában: az egyik kiadás), hanem egy elsődleges adatnak (műnek) és egy hordozónak (egy bizonyos kiadásnak) találkozása, hiszen a különböző hordozókhoz (kiadásokhoz) tulajdonképpen különböző elsődleges adatok (szövegváltozatok) tartoznak: a több forrásban előforduló irodalmi mű a népköltészeti alkotásokra hasonlít.

4.2 Helyes, ha a tanulók a szöveges adatbázisokban szemantikai, a szövegrészletek jelentésére vonatkozó kereséseket is végezhetnek. (Ez a kívánalom a gépi fordítás kérdésével függ össze.)