Bölcsészet Bábeli Könyvtárban

 

3. Milyen adatbázisok felelnek meg a Tárház céljainak?

3.1 Az adatbázisoknak legyen kettős felhasználói felületük: egy az elmélyült kutatás és egy a gyors, hatékony oktatás számára. Tudományosan is helyes és pontos adategyüttes, gondosan rögzített, betűhű szöveg legyen az, amit elfedünk a barátságos átírással, a kényelmesen kezelhető felülettel. Legyen benn az adatbázisban mind az idegen nyelvű forrás, mind pedig annak világos, magyar fordítása. Legyen benn a latin oklevél, de kétmondatos magyar kivonata is. Legyen benn a kézirat részletdús és színhű fényképhasonmása valamint aggályosan pontos átírása, de a kisebb igényű tanulónak álljon rendelkezésére egy mai helyesírásra áttett, jól olvasható változat is, amelyben például a keresések egyszerűbben hajthatók végre.

3.2 Az adatbázisok lehetőleg különnemű adatokat tartalmazzanak, hogy tág tere nyíljék a kevéssé nyilvánvaló kérdéseknek. Egy irodalmi szövegeket tartalmazó adatbázis tanulmányozóját az is érdekelheti, hogy az illető művet hányszor, hol, mikor és kik adták ki nyomtatásban, s ha a mű fordítás, akkor még mely műveket fordítottak ugyanattól a szerzőtől vagy ugyanabból a nyelvből, s ha a mű vers, akkor versformája ismeretes volt-e annakelőtte is, aztán milyen műfajú verseket írtak azidőtájt abban a versformában stb. Helyes, ha a tanulók olyanfajta kereséseket is megfogalmaznak, amilyeneket az adatbázisok tervezői nem láttak előre.

3.3 A történeti tudományokban a feltevések ellenőrzése évekbe telik. A Tárház adatbázisai nagyon nagy anyag könnyed áttekintését tegyék lehetővé, és ezáltal csökkentsék a feltevések megfogalmazásának kockázatát.

3.4 A műalkotásokat rögzítő képi-, mozgóképi és hangállományoknak érzékszervileg hiteleseknek kell lenniük. Ez a kétszintes adatbázisok mélyebb szintjein képek esetében többezer soros felbontást és többtízmillió színt jelent, szobrok és épületek esetében lehetőleg hologramot, mozgókép esetében valamelyik számjegykódos HDTV szabvány alkalmazását, hangok esetében pedig két csatornán legalább másodpercenként 44.100 mintavételt és legalább 16 bites felbontást. A kisebb igényű felhasználás számára az egyelőre még nagyon szűk sávszélességű Internet hálózaton szokásos formátumokról is gondoskodni kell (64.000 színt megkülönböztető kép, 8-bites hang stb.), de tudnunk kell, hogy ezek a formátumok belátható időn belül elavulnak.