Mi marad meg a Bábeli Könyvtárban?

 

Magyar klasszikusok a Bábeli Könyvtárban

„Tudom, az Interneten az anyagok 99 százaléka szemét, és nehéz megtalálni azt, amit az ember keres” – mondja Spiró György. A mondat második felének problémájára kínál megoldást a Magyar Elektronikus Könyvtár és a hasonló kezdeményezések. Az első felére a megbízható, korszerű szövegnyilvántartások és -kiadások adhatják meg a választ. A felhalmozódott tapasztalat, a cikkekben és könyvekben közzétett elméleti felismerések és gyakorlati módszerek pedig remélhetőleg tanulságul szolgálnak majd a jövendő „fellövők” számára.

Mert a MEK szépirodalmi gyűjteményében szereplő anyagok jó részét lelkes irodalombarátok gépelték be, és bizony nem mindig dolgoztak körültekintően, és nem mindig akadtak rá a megfelelő szövegforrásra. (Néhány hibát a MEK szövegeiben mi segítettünk kijavítani. Berzsenyi „A Magyarokhoz” c. ódája például ekként kezdődött: „Romlásra indult hajdan erős magyar”, Vörösmarty „Szózat”-ában ezt olvastuk: „Hozzád bátran kiállt”, Babits versének címe pedig „A lírikus epilógia” volt.)

A hivatásos irodalomtudós persze nemcsak jobb, hanem drágább is, mint a műkedvelő. Ezzel függ össze Spiró másik javaslata: a magyar irodalom állami pénzen kerüljön föl a Hálózatra, „ha a magyar állam egyszer valóban államként és magyarként hajlandó működni”.

A Hálózat ma zabolátlanul fejlődik, senki sem tudja, merre. Az állami beavatkozási kísérletek rendre megbuknak. Spirónak mégis igaza van.

A Hálózat népe kevéssé kényszeríthető, arra megy, amerre úri kedve tartja. Bizonyos eseményekről mégis sejthető, hogy nem fognak bekövetkezni. Nem fog a Hálózaton önként előállni a klasszikus magyar irodalom megbízható, teljes kiadása. Éppen ez az állami vagy magánmecénások feladata: hogy olyasminek a megvalósulását segítsék, ami magától nem jönne létre.

Utoljára a 15-16. században történt hasonló eset: akkor kellett a kódexeken alapuló művelődés egész világát áttenni a korszerű, nyomtatott formába, és bizony szigorúan rostált az új médium, és nagyon sok kódex kiadatlanul pusztult el. Hogy néhány ezer év múlva a klasszikus magyar irodalomból mi és milyen állapotban fog a Bábeli Könyvtárban a kutatás rendelkezésére állni, részben mirajtunk múlik.