*

*

*

 

A „Gondolatok a könyvtárban”

 

Politika

Bedobtak ide két kortescédulát, hogy dr. Zétényi Zsolt is (MDF), de Kőszeg Ferenc is (SzDSz) szívesen képviselne minket az Országgyűlésben. Dr. Zétényi cédulájának van valami katolikus jellege, „Gyulai Oszkár, a Szent Család templom plébánosa fogadja a Zétényi-házaspárt”, csakhogy ezek igazából persze nem keresztények, de nem úgy nem azok, ahogy Kierkegaard tanítja, hanem egyáltalán nem azok, csak a szokásos képmutatók, hiszen a régi törvény úgy szólt, hogy ne ölj, ez azonban hatályát vesztette, és Gyulai Oszkár plébánosnak inkább azt kellene prédikálnia, hogy szeresd az ellenségedet, de dr. Zétényi abszolúte nem szereti a kommunistákat, csak, gondolom, azt a Takácsot, akivel együtt nyújtották be a Zétényi–Takács törvénytervezetet, aztán kínos módon kiderült, hogy ez a Takács valami nagy nov. hetedikés cikkíró vagy tudszocos volt, és akkor ezen még csodálkoztunk. Ma már tudjuk, hogy jószerivel csak ex-MSzMP-sek meg az ex-ügynökeik riogatják a többi volt MSzMP-st, meg másokat is, és ezt hovatovább természetesnek vesszük.

Hogy ez a két római jellem, akik a tévében kommunistáznak, Chrudinák és Pálfy G., maguk is pártvezetők voltak, azon csak röhögtünk. Röhögtünk Csurkán, amikor kisült, hogy Nagy Imre kivégzésének idején kulákfilmet forgatott a téeszesítés érdekében, pedig ez akkor épp nem volt kötelező, nem ‘52-t írtunk, akkor egy nem-sztrájkoló író már egy nyavalyás szerelmesversért, ha fölajánlotta a bojkott alatt álló hetilapnak vagy folyóiratnak, máris csereszívességet kérhetett. Röhögtünk a sajtótisztesség feltalálóján, a MÚK elnökén, Kósa Csabán, amikor újraközölték vérfagylaló cikkeit az egykor őáltala teleírt Munkásőr című lap régi számaiból.

Vannak közöttük hideglelősebb figurák, összetettebbek, akik nem feltétlenül voltak MSzMP-sek vagy ügynökök, de ők is a Párt vonzásköréből jöttek.

Itt van mindjárt a nagy magyar költőalapítvány, Csoóri Sándor, akit valaha igenis becsültem, mert egykor ugyan lelkes híve volt Fidel Castrónak, de Duray ügyében példát mutatott bátorságból – aztán végül zsidózni kezdett a Hitelben, na ezt nevezik nemzetvesztésnek, amit ő tett, mert ő hozta ki ezt a témát a kocsmából.

Vagy ilyen Fekete Gyula, a nemzethalál-specialista, hát engem a kommunizmustól ő kezdett eltántorítani, nem mindenki ismeri a Kék sziget című gyermekkönyvét, kitűnő utópia, többször is végigolvastam, ez egy Szimmaren nevű, eldugott, ködbe burkolózó sziget az óceánban, ahol már vagyonközösség van és igen fejlett technika, és az emberek nemzetileg össze vannak keveredve és ekként igen boldogok, csak egy bajom volt vele: hogy F. G. barátom és én szintén írtunk regényeket, az övé a kuruckort tárgyazta, az enyém ‘48-at, szóval elég nagy magyarok valánk, és a Kék sziget elbeszélője, a főhős szintén magyar, Sófőző Zsigmond, de mire végetér a könyv és mindenki boldog lesz a kommunizmusban, akkor már emígy írja alá a nevét: Jigmond Showfözö, és akkor én úgy éreztem, hogy ez mégis túlzás.

Hát ilyenek ne kommunistázzanak.

Na most viszont én akarok kommunistázni. Mert az a röhej, hogy amikor undorodom ezektől a fölsoroltam cselekményektől, akkor közben állandóan magam is érzek valami ressentiment-t ezzel a nem-igazán-elmúlt rendszerrel kapcsolatban, amelyet még most utólag sem tudok megkedvelni.

Nem E. Fehér Pál vagy ilyesvalaki példáját hozom elő, akitől tulajdonképpen már elég régóta idekenkedem, aki ‘68-ban előbb Smrkovskyval csinált interjút az „emberarcú szocializmusról”, aztán lihegő haditudósító lett Nyitrán, aztán Szolzsenyicinről alkotott emlékezetes véleményt, aztán csepegtette belénk a gor­ba­csov­­noszty­ot, most nem tudom, mit árul, mert őmiatta nem bírom kinyitni a Népszabadságot. Nem őróla, hanem a gazdasági reform atyjáról, a demokratáról, a köztiszteletben álló Nyers Rezsőről írok, a nyitrai győzőről, aki hálisten nem lőtte főbe magát augusztus 21. után Teleki Pál módjára, de még csak nemzetközi sajtótájékoztatót se tartott, le se mondott, pedig hát az azért szükséges lett volna, és az élete nem forgott volna veszélyben, esetleg a telefonját elvették volna, istenem, ki lehet bírni. Ellenben egy összehasonlíthatatlanul kisebb horderejű esetért is súlyosan megnehezteltem rá, ez ‘72-ben vagy ‘73-ban történhetett, ő mintha pénzügyminiszter vagy pláne gazd. párttitkár lett volna azidőtájt, a bukása előtt, én pedig gyakornok, és posztgraduális képzésre utaztam Velencébe, ahol a San Giorgio Maggiorén van a dúsgazdag Cini Alapítvány, amely az ösztöndíjat folyósította, és ez a sziget messze van, úszni odáig nem lehetett, hanem vaporettóra kellett volna ülni, az viszont pénzbe került. Volt is nálam két bankjegy, egy egydolláros meg egy húszschillinges, azt gyűrögettem egész éjszaka, hová dugjam, végül galacsinformában kidobtam őket a hamutartóba, ha megtalálják, ne indítsanak eljárást ellenem, nem az enyém volt, ne vonják be évekre az útlevelemet, nem azért mentem én irodalomtörténésznek, mert valami nagyon bátor vagyok. Hajnalban jöttek a fináncok, nem lett semmi baj, a pénzt nem találták meg, kikapartam a hamutartóból. Ellenben a pénzügyminisztert azért az éjszakáért halálra ítéltem. Jó, jó, azóta persze meggondoltam magam, a halálbüntetést elvileg is helytelenítem, van benne valami irreverzibilis, sőt már börtönbe se csukattam volna, de a neheztelés, lámcsak, máig megmaradt. Tavaly új oldaláról ismertem meg Nyers Rezsőt, mert indult egy folyóirat, Múltunk néven, pedig az ő múltjukról szól, ugyanis ez tulajdonképpen a Párttörténeti Közlemények új folyama, ebben jelent meg egy KB-ülés jegyzőkönyve, azé, amelyen elhatározták Nagy Imrének és bűntársainak felelősségre vonását, ott döntötték el, hogy ki kapjon büntetést, ki súlyosat, kit hagyjanak futni, nos itt az apám is szóbakerül, mint csodák csodája ellenforradalmár vagy csak afféle megtévedt, és Nyers nemcsak Nagy Imréékkel akar leszámolni, hanem az apámat is protezsálja, már nem emlékszem, hogy büntetést vagy súlyos büntetést akar neki adatni, pedig hű de nem mindegy volt az, de Kádár végül futni hagyja, azt hiszem, valami ‘45 előtti históriák miatt, és azt mondja, hogy őt elég lesz erkölcsileg lehetetlenné tenni. Hát szóval ez a Nyers egy szent ember.

Akkor mit gondoljak a többiről, akik kevésbé rokonszenvesek, akiknek kevésbé kell hálásnak lennünk? A helyzet az, hogy nem akarom én őket bántani, mert akik ültek, Göncz, Hankiss, Vásárhelyi se akarják bántani őket, és az ember különben sem menetelhet együtt a fasisztákkal. Csak a jogot – és vele a liberalizmust, amellyel azonos –, azt sajnálom.

Pár éve, a Zétényi-Takács időkben egy könyvesboltban összefutottam a mostani képviselőjelöltemmel, Kőszeggel, és mondtam neki, hogy nem tetszett a szavazás, mert a kereszténydemokrata kiegészítéssel nekem tulajdonképpen elfogadhatónak látszott a Zétényi-Takács tervezet, nem ez a torz, mostani sortűztörvény, hanem az eredeti, és Kőszeg hasonlóan vélekedett. Én eléggé iszonyodom a kínvallatástól, de ez a ZT-tervezet például a kínvallatókat nem állította volna bíróság elé, ha az illető élve kibírta. Csak gyilkosságért, halált okozó súlyos testi sértésért és hazaárulásért indult volna eljárás, a büntetés korlátlanul enyhíthető lett volna, sőt a kereszténydemokrata kiegészítés szerint a kegyelem eleve garantáltan járt volna az elítélteknek. Ez nekem mérsékeltnek és humánusnak tetszett, mert nem lett volna börtön a dologból, és azért mégis rendes perekkel járt volna, ügyésszel, ügyvéddel, tanúkkal, tudósítókkal, és akkor mégis úgy érezné az ember, hogy akármennyire jogállam vagyunk, minden következmény nélkül azért mégsem lehet agyonverni embereket. (Németország esetében a magyar Alkotmánybíróság szerint aligha lehet jogállamról beszélni, hiszen ott elfogadták a ZT-tervezetnek megfelelő törvényt, és az elévülés órája csak azóta ketyeg, amióta ledőlt a fal.) Amellett én nemcsak a korai ‘50-es évekre gondoltam, meg a korai Kádár-korszakra, hanem őrzök más emlékeket is, például talán ‘80 körül lehetett, hogy lelőttek valakit, aki teherautóval áttörte a sorompót (na honnan tudjuk mindannyian, hogy minő sorompót, hogy nem vasútit, ugye, hogy élnek még bennünk a régi reflexek!), na most az illetőt, ahogy a közlemény, emlékezetem szerint, mondta, megsemmisítették, hát ez borzasztó, hát nemcsak az NDK-ban volt ez így, és nemcsak a Rákosi-időben. Vagy itt van az ügynök-törvény, miért jajveszékel tőle a sajtó, végül is elfogadom, hogy a felbujtók, a nagy bűnösök nincsenek rajta a listán, de szerintem a spicli se egészen ártatlan, és hát büntetésről szó sincs a törvénytervezetben, csak (nagyon korlátozott feltételek közepette) nyilvánosságra hozatalról, ami tényleg borzasztó szégyen, ám ezek az emberek nem olyan végtelenül érzékenyek, nem fanatikusai a magánszféra tiszteletének, szerintem szörnyű indiszkréció az ember magándolgairól referálni a rendőrségen, hát most miért kell nekünk diszkréten kezelnünk azt a körülményt, hogy az illető minősítetten indiszkrét?

Mindegy, ezt már eltoltuk, nem is bánom, mert bennem hogy lehetne bosszúvágy, én inkább haszonélvezője, semmint kárvallottja voltam kisgyerekként a Rákosi-korszaknak, és aztán se volt semmi különösebb bajom ezekkel, csak azt sajnálom, hogy a jog sérelmet szenvedett, mert az újságok attól rettegtek, hogy tízezrek ellen megy majd a boszorkányüldözés, hogy a hazaárulás vádja nemcsak arra a néhány muszkavezetőre fog vonatkozni, hanem minden nemkívánatos elemre kiterjed, magyarán, hogy nincs független bíróság Magyarországon, és ez, a bíróságtól való félelem a legveszélyesebb jóslat, mert önbeteljesítő, mert a liberalizmusnak a jog az alapja, s így csak addig maradhat fenn, amíg a jog szilárd. Az embernek azt kell hinnie, legszentebb állampolgári kötelessége azt hinni, hogy a bűnért büntetés jár, bárki követi is el.

Szabadelvű, ne merj félni a bíróságtól!