Arianna
Irodalomtudományi közlöny
Az ELTE BTK Koraújkori Magyar Irodalom önálló program lapja
Szerkesztik a Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék munkatársai
     
   

Irodalom és affektusok

Laczházi Gyula: Az emotikonok és a koraújkor érzelemkifejező technikái