Szilágyi Ákos

 

 

ÚJABB LAPOK

A SZITTYA-SZÓTYÁRBÓL

Árpádkor

 

 

 

ül a szittya

hüledezve

országosan

düledezve

ülve ül csak

 

 

ül a Házban

pártok között

váltólázban

két szék között

ül a padban

Bibó ült így

ötvenhatban

parlamenti

irodában

hitte már hogy

kalodában

de az orosz

legyintett csak

nem oszt-szoroz

s elengedte:

"konyec filma

igyi domoj

öreg sztari!"

"mindjár' mindjár' –

néz föl Bibó

(demokrata

nem beszari!)

csak ezt még itt

rendbeteszem –

befejezem

ezt a kérvényt

e beadványt

külvilágnak

e feladványt" –

néz föl Bibó

szinte árván

pár ütésnyi

időt kérvén

s írógépe

fölé hajol

elütve még

érvet érvvel

elérve mit

vér nem ér el –

nincs letörve

bárha orvul

letiporva

bárha veszve

szabadságharc

állameszme

mégis ő van

felül ő van

mert felül a

szabadság van –

ötvenhatban

hatvannyolc van

hatvannyolcban

nyolcvannyolc van

(nyolvannyolc vagy

nyolcvankilenc? –

nekem nyóc ha

neked kilenc!)

 

 

így ül így ül

ő is ottan

róka-fogta-

csuka-fogtan

ott a padban

munkapadban

parlamenti

gályapadban

ül szelíden

s begurulva

nem érti

amiről szó van

neki ez mind

arabul van

lázong mollban

dühöng dúrban

gályarab egy

magyar úrban

 

 

ül a szittya

szakadatlan

canossát ül

szégyenpadban

ül csak furcsa

hangulatban

hangorkánban

stadionban

kispadon ül

a sarokban –

játék nem ment

soha jobban!

hajra fiúk!

jobb-bal jobb-bal!

balra szöktet

bead jobbal

kezdődik az

erőfutball

de a kapunk

de a kapunk!

senki nem védi

a kapunk!

hej gyerekek

de kikapunk!

 

 

ül a szittya

lankadatlan

mert szivében

szolgálat van –

habár nincs is

szolgálatban! –

ötvenhat van –

hatvannyolc van

hercehurca

és tömlöc van

íróasztal

könyvespolc van

Bibótól van

ami ott van

 

 

ül a szittya

Duna partján

a Ház előtt

kettes hol jár

ül a lépcsőn

mint erkélyen

s nézi ahogy

éjre éj jön

dinnyehéjra

dinnyehéj jön

ülve ül csak

hogy ne álljon

 

 

ül a szittya

rendületlen

rendek között

ülésrendben

mit kiadnak

rendeletben –

rendesen ül

rendiesen! –

átkos rendben

pártos rendben

tekintete

meg se rebben –

fő a sorrend! 

a műsorrend!

söprögetnek: 

kis rend jó rend

rend a rendnek

csendben örvend


 

 

ül a szittya

állna ámbár!

gótikus szitty –

ül nem ugrál

barokk szittyek

közt egy polgár!

egymaga

országot formál

jogot véd míg

más azt nyirbál –

körülötte

mamelukhad

hivatalból

elbutultak

körülötte

titkár foglár

üzletember

és nyafoglár

s rég időkből

- Allah Akbár! –

felsír egy-egy

három per hár'

 

 

ül a szittya

pártok partján

egyiknek sem 

állhat pártján

ott ül ott ül

hol part szakad

hol párt szakad –

s elnézi a

lótuszokat

köldököt néz

- államköldök! –

amíg ti

benn öldököltök

ott ül ott ül

hol nincs adás

(dehisz minden

rész : szakadás –

pars pro toto!

műsoridő-

kimaradás!)

ül hol mindig

ülni szokott

szökött király

katonája

pártok pártos

szakadárja

szabadszájú

szabad madár

 

 

ül a szittya

ülvén ülvést

végigül száz

országgyűlést

hej de helyt ül!

helyettünk ül

az a szittya

amit mond

helyettünk mondja

helyettünk ül

helyettünk néz

helyettünk lát

messzi földrészt

rémországot

halvészt dögvészt

nézése a

ködben elvész

 

 

ül a szittya –

szótárt szétül

hol itt hol ott

szanaszét ül

ül hogy szinte

beleszédül

ül a szittya

ülvén ülvést

gondolatban

hátradűlvést

de csak színleli

az alvást –

ami benn volt

végre kinn lásd:

rémálommal

teli padlást

csizmadobajt

nő-sikoltást

tarkónlövést

láncontartást

kinn lásd kinn lásd

száz év könnyét

száz év kínját

kinn a Házból

hőbörgőket

ábrándok közt

ébredőket

ahogy mennek át

emberbe –

vérbürgerből

hamburgerbe

 

 

ül a padba'

munkapadba'

parlamenti

gályapadba' 

ahogy te ülsz

itt magadba

mikor ezt a

verset írod

s szittya hősöd

küldöd hadba

parlamenti

haddelhadba

 

 

ül a szittya

állam ormán

hajóorrban –

"hol a kormány? " 

jobbról ármány

balról furmány

egész ország

letipormány

(bár talán már

ez is vívmány!)

 

 

ül a szittya

fennen ül csak

nincs már élcsap

párt mely elcsap

- kinek furcsa

kinek furcsabb! –

így hát ül csak

( hej hol lehet

a Ház kulcsa

beadhassa

ha majd kérik

a szakácsnék –

Marcsi Julcsa?)

 

 

ül a szittya

fennen ül csak

onnan néz le

parlamentre

minden lentnél

lentibb lentre

mintha mindent

latra tenne

tettleg néz

a tétlenekre

jaj csak egy tett!

hej csak egy tett!

egy tett kéne

de jó nagy tett

mely egész

országot éltet

Európába

visszaültet

 

 

 

 

 


 

 

ül a szittya

ülve ül csak

szittya szívén

mint egy Kolcsak

- kozák pika! –

a bú átcsap

átviharzik:

bár ne ülne!

bárcsak bárcsak!

itt mindenki

kiabál csak

vagy ha nem hát

olyat ordít

fején látszik

a gyomor-hit

 

 

egyik nyelvünk

magyarítja –

iskolában

úgy tanítja!

másik szól:  

népszaporulat!

mintha

tenyésztene nyulat

harmadik

adja az urat

a negyedik meg

kirugat

ötödiket –

s kicsit ugat!

 

árvalányhaj

kökény pitypang

egy hang nem sok –

annyi sincs hang

vox humana –

komornyik-hang!

mit csináljunk

ha ennyink van?!

pötyhang pityhang

cérnavékony

fityfirity-hang

a szabadság

hangja – egy hang

 

 

"hogy is hogy is?

mi ez itten?

mi folyik benn 

sej a hírös

parlamentben?" –

kérdené de 

beleröttyen

jobbról egy hang

"mit pofázik

ez a jöttment?"

jöttment szittya

meg se hökken

kérdez megint

most balról jön

aki beint:

"mit motyogsz itt?

töpörödj el!"

szittya ül csak

szívtöröttyen

untatja e

szóparittya

parlament

csont-operettje

pártok pettye

pereputtya

kinek ki lett

meglopottja

letiportja

untatja hát

teker egyet

 

 

"ez lennék én?

én lennék ez?" –

egész ország

vele kérdez:

"mi viselnénk

ezt a képet?

vagy inkább ők 

a miénket?

e szép maszkok

e jó firmák!

mákotok van

hogy nép nincs má'!

de hisz a

bökkenő épp ez:

képviselőt

a nép képez!

vagy mostantól

már másképp lesz?

a kép népez

s képet néz ez?

 

 

hej szemmaszázs!

országimázs!

országverés

országvarázs!

kell a jó kép

kell az imázs!

mi majd megfizetjük

(ki más?)

kinek csak kép

kinek ikon

nézik Bécsben

nézik Makón

New York nézi

London – fakón

míg ki nem

esnek a lukon

hírablakon

zászlólikon

 

 

ül a szittya –

s föláll menten

szétnéz porló

parlamenten

pártok fölé

fölemelten

s olyat mordul

olyat kiált

hinnéd élteti

a királyt

ámde király

többé nincsen

koronája

a kilincsen

 

 

Hunor s zsinór

sújtás s mente

darutollas

naplemente!

rónák réme!

árkok hőse!

hurkaherceg

legerősebb!

a bűnösök

mindig mások –

hej bocskais

pufajkások!

olajszőke

grófok bárók

milliárdokat

dobálók!

hortobágyi

tájkufárok

viplistások

vip-vip-hurrá!

hadd menjen

itt minden szarrá!

tiporjuk szét  

izzé-porrá

ha a világ

nem tipor rá!

 

 

ül a szittya

négy hetente

(ez a szittya

parlamentje!)

"virradat van?

naplemente?

valakinek

esze ment e'?"

sír a kórus:

"nyente! nyente!"

"miért hull könny?

itt az alkony?

a szabadság

bizony vékony

pottyanékony

illanékony

de végül is

találékony!

kitalál az

majd valamit

ahogy én

ismerem őtet

csinál az még

nyersből főttet

majd kifundál

majd kigondol

valamit e

szemétdombból

kitalál a

labirintból

diadalmi

alagútból!"

 

 

ül a szittya

szittya-elnök

néha ledől

szunyókálni

(csak ne kéne

annyit ülni

annyit állni!)

parlament jön

parlament megy

csak a szittya

marad egyhelyt

ültő helyét

hej megállja

szabadulást

ülve várja

várja várja

de kivárja

 

 

ül a szittya

áll az állam

ezer éve 

áll e tájon

hát hadd álljon!

azért állam!

 

 

áll az állam

álldigálva

államváltig –

váltig állam!

áll az állam

lábát váltva

bal-jobb

bal-jobb

áll az állam

állva áll csak

néha átcsap

fejünk fölött

néha átver

néha ránk csap

cellaajtót

áll csak áll csak

megjavítva

helyreütve

áll hibátlan

télben-nyárban

szuverénül

tetején a

szuverén ül

 

 

de nem is ül

csak kiállva

álomállam

ajtajába

vállát a

keretnek dönti

s szétnéz: "nem kell

erőlködni!

minden állam

csak egy keret

nem ereszt soha

gyökeret

e keretben

akarat van –

népakarat

vagy más önkény

háború és

békekötvény

szabadság van

jótény bűntény – 

államélet –

halálöntvény!

de köti jog  

köti norma

köz kezében 

játékgyurma!

 

 

vivát állam

és le veled! –

hadd tapintom 

elevened!

csapágyaid

hajtószíjad –

csak a vérünket

ne szíjjad!

állj csak állam

mint az állvány!

bármiből állsz

ne légy márvány!

és ne kérkedj!

ne gyökérkedj!

levegő légy!  

légy szivárvány!

úgy állj mintha

nekünk állnál

artista áll

világszámnál

háp! és ugrik 

halál nagyot:

Kelet voltam

Nyugat vagyok!

 

 

vivát szittya!

vivát vivát!

meghallottad

idők szavát!

tíz év nagy út

tíz év kis út

hej fel is út!

hej le is út!

akácos út

ha végigmegy

rajta Kossuth –

fináncos út

viháncos út

az lesz csak a

vivát-os út!

vivát szittya!

vivát Kossuth!

kiálts nagyot

kiálts EU-t!

a nap kisüt –

s nincs visszaút

elvetve a

kocka – out!