Kedves Iván!

 

Ami az írásodat illeti, azt nagyon érdekesnek tartom, mivel egy régóta folyó vitához szól hozzá új szempontból. Ez a vita az ún. szabad jószágok (vagy közjavak) természetéről, ezek hasznosságáról, illetve a hatékonyságra gyakorolt pozitív és negatív hatásairól folyik. Állandóan felmerülő kérdés, hogy mely javak és milyen mértékig tartozzanak ebbe a körbe, szűkebb vagy tágabb körű alkalmazásuk növeli-e a társadalom jólétét. A választások, melyek sokakat érintenek, értékítéleteken alapulnak, ezért a polémia gyorsan kikerülhet a politikai küzdőtérre is.

Megjegyzésem a  3.2 ponthoz kapcsolódik. A példa a közpénzből emelt szobor díjazás ellenében való megnézéséről nem biztos, hogy analóg az elgondolásoddal. Ahogy az gyakorta előfordul, közpénzből fenntartott intézmények is szednek díjat a használóktól. Így a múzeumi belépő nem ingyenes, könyvtárban, levéltárban is kér(het)nek díjat a szolgáltatásért. Vannak ugyanis költségek, amelyek a hozzáférés biztosításával kapcsolatban merülnek fel, és ezeket nem – mint amiről írsz – a hozzáférés jogáért számítják fel.

A 4.3 pontban említett nagy ellátórendszerekhez való hasonlítás nem egészen pontos. Az iskolához, a nyugdíjhoz, az egészségügyi ellátáshoz csak szigorúan szabályozott módon lehet hozzájutni és ezek használata csak korlátozottan függ az egyén belátásától, mivel jogosultnak kell lenni az igénybevételhez. Ezért a te ötleted a legtöbb létező közjó használatának szabályaitól lényeges módon eltérne, hiszen a felhasználásnak nem lenne korlátja, feltétele. Ez a szabadság az új elem, mivel az erőforrások szűkössége nem válik korláttá ebben az esetben.

 

Potyautasként (free rider: ez létező közgazdasági kategória) szívesen élvezném annak a mozgalomnak az eredményeit, amely a régi tudományos publikációk szabad hozzáférését kívánja elérni.

 

Szevasz:

 

Vince Péter