Szűts Zoltán

A hypertext

**************************************************

 

 

 

FELHASZNÁLT IRODALOM

 

 

Alternatív Kultúra. Amit a ’90-es évekről tudni érdemes, összeáll. Steven Daly, Nethaniel Wice, Bp., 1996.

 

Az olvasó – az olvasás, szerk. L. Simon László, Thimár Attila, Bp., 1999.

 

Horváth Iván, Magyarok Bábelben, Szeged, 2000

 

Hypertext + Multimédia, szerk. Sugár János, Artpool, 1996.

 

Jorge Louis BorGes, A halál és az iránytű, Bp., 1998.

 

Kimberly Amaral, Hypertext and writing: An overview of the hypertext medium, http://www.umassd.edu/Public/People/KAmaral/Thesis/hypertext.html

 

Kiss Jenő, Társadalom és nyelvhasználat, Bp., 1995.

 

Kuhlen R, Hypertext. Ein nicht-linearish Medium zwishen Buch und Wissenbank, Berlin, 1991.

 

Kulcsár Szabó Zoltán, Intertextualitás: létmód vagy funkció?, It, 1995/4

 

Lotz János, Szonettkoszorú a nyelvről, Bp., 1976.

 

Mark Bernstein, No mistery, http://www.eastgate.com/HypertextNow/archives/Mystery.html

 

Michael Foucault, Mi a szerző?, Világosság, 1981/7

 

Odorics Ferenc, Poszthagyomány = Posztmagyar, szerk Kovács Sándor sk., Odorics Ferenc, Szeged, 1995.

 

Paul Virilio, Sylvére Lotringer, Tiszta háború, Bp., 1993.

 

Roland Barthes, A szöveg öröme, Bp., 1996.

 

Roland Barthes, S/Z, Bp., 1997.

 

Sütheő Péter, Hypertext. Természetes intelligencia az információtudományban, Bp., 1999.

 

Szegedy-Maszák Mihály, „Minta a szőnyegen”, Bp., 1995.

 

Szűts Zoltán, Vallásváltás az internetes posztmodernben, Nagybecskerek, 1998.

 

Testes könyv I, szerk. Kiss Attila Attila, Kovács Sándor s.k., Odorics Ferenc, Szeged, 1996.

 

Theodor Nelson, Literary machines, Swarthmore, 1981.

 

Vannevar Bush, As We may think, Atlantic Monthly 176, 101-8.