Szűts Zoltán

A hypertext

**************************************************

 

 

 

XIX. A LENYOMOZHATÓ OLVASAT

 

A hypertext a Gutenberg-galaxis körül folyó vitán túl azonban felvet egy mélyebb rétegekben gyökerező társadalmi problémát is, a lenyomozható olvasat – az olvasói jog kérdését, amely szervesen kapcsolódik a hypertext és a mind jobban fejlődő online társadalom adta új lehetőségekhez.

Vannak olyan, általában céges honlapok, amelyek böngészésüket és olvasásukat csak egy hosszabb-rövidebb kérdőív kitöltése után engedélyezik, az adatok helyességét a felhasználó becsületességére bízzák. A kérdőív tartalmazhat olvasói, fogyasztói szokásokat, kereseti kimutatásokat, érdeklődési körökre kérdezhet rá. Ezen a rétegen túl azonban létezik egy nem látható és rendkívül hatékony adatgyűjtés is, amely során nem lehet becsapni a kérdezőt, mert az tudtunk nélkül szerzi meg a számára érdekes információkat. Ez az adatgyűjtés már nem közvélemény-kutatáshoz hasonlítható, hisz nem szúrópróbaszerű, hanem szisztematikus.

Az online napilapok és könyvek megjelenésével az adatbegyűjtés és feldolgozás már a számítástechnika dolga. Ilyenkor egy adott anyagot, például bizonyos napilapot csupán limitált számú helyről, a központi és a mirror oldalakról lehet elérni, és nem a számtalan újságárustól. Az ugyanis, hogy egy adott honlapot ki látogatta meg, a gépek címéből megtudható, s akár az olvasó e-mail címe is megtalálható. Így alkalom nyílik rá, hogy tudtukon kívül katalogizálják a honlap olvasóit, de az is kikereshető, egy adott olvasó mely lapokat látogatta meg, és információk kaphatók a látogató gépéről. Statisztika készíthető a gépekben található alkatrészekről, a legkedveltebb honlapokról, stb. Így kimutatható az is, egy adott szöveget kik olvastak el.

Ez felveti az olvasói jog fogalmát és egyben kérdéskörét is, ugyanis a sok választási lehetőség hátterében egy könnyen átlátható és leellenőrizhető olvasóközönség van, s az olvasatok így lenyomozhatók. Ennek a kérdéskörnek a feltárása azonban már nem ezen munkám célja.