Szűts Zoltán

A hypertext

**************************************************

 

 

 

XII. MESTERSZONETT – A BEREKESZTETT HYPERTEXT

 

A korábbiakban már fölvetettem, hogy a mesterszonettben, és a hozzá tartozó szonetkoszorúban bizonyos sorok (az első tizenhárom szonett utolsó illetve első sora, valamint a mesterszonett összes sora) linkként értelmezhetők, így a hypertext nyomai fedezhetők fel bennük. A szonettkoszorú szabályai komoly technikai követelményeket rónak a költőre.[1] Veszélyes játékba kezd: fennáll annak a veszélye, hogy a költő által közvetíteni akart jelentés alárendeli magát a formának. Csupán bravúros megoldásokkal képes mintegy kivágni magát a szerző, s akkor is fönnáll a veszélye, hogy bizonyos rímek, vagy szavak kikényszerítik magukat. Így például József Attila 1923-ban írt szonettkoszorújára, a Kozmosz énekére igen büszke volt. A szonett így a formai követelményei miatt nagyon szigorú forma, és nem tűr meg ellenvetést, csak az művelheti, aki tökéletesen birtokában van a nyelvnek. Megalkotni a 14 szonettet, amely összhangban van a 15-kel, ez viszi be a humort, az önfeledt játékot, igaz, javarészt a szerző részéről a szövegbe

A hypertext fogalmát tágan értelmezve, és a linknek egy „lásd” értelmet tulajdonítva, bármely szöveg belinkelhető, és ezáltal hypertextesíthető.

Felvetődik ekkor a gyakorlati kérdés, hogyan hypertextesíthetünk egy már létező, intertextualitástól mentes, nyomtatott szöveget? Kétségtelen, hogy nem lehet minden szöveget hypertextesíteni, nem minden szöveg hagyja magát.

Az egyik módja kikeresni a motívumokat a szövegben. Ilyenkor el kell dönteni, milyen mélységig húzódjanak a linkek. Maradjanak meg az adott szövegen belül, terjedjenek ki a szerző részleges, vagy esetleg teljes opusára, vagy bármely szerző szövegeit figyelembe vehetjük.[2] A legsekélyebb linkeléstől a legmélyebbig haladva, a „munka” mind nagyobb előképzettséget igényel.

 

 

 

 [1] Lotz, 258.

[2] A Fuharosok JATE Irodalomelméleti Csoportja által hypertextesítve