Szűts Zoltán

A hypertext

**************************************************

 

 

 

Félig zárt hypertext

 

Enne a kategóriának a jellemzője, hogy az ide tartozó szövegek vagy jelenségek már erős, és a beavatottak számára észrevehető utalásokkal rendelkeznek, melyek azonban a nyomtatott szöveg természeténél fogva még nem lehetnek linkek. Ezen túlmenően azonban, és ez különbözteti meg a berekesztett hypertexttől, az utalásokon továbbhaladva eljuthatunk már szövegekbe is, kalandozásunk azonban ott véget is, és vissza kell térnünk a főszöveghez, back funkció segítségével.

Ebbe a kategóriába tartozik az intertextualitás; metatext; és a lábjegyzetek. Remek példa erre Eliot Átokföldje, melyben a számos intertext mellett a szerző lábjegyzetei is szerepelnek.