Szűts Zoltán

A hypertext

**************************************************

 

 

 

A dokumentum és a hypertext közti különbség

 

Ennek a fejezetnek az elején tisztázni szeretnék néhány fogalmat, mielőtt továbbmennék. Az elektronikusan rögzített összes szöveget a dokumentum gyűjtőfogalomba sorolom. Ezeknek a rögzítése történhet különböző formátumban, a platformtól és kezelőprogramtól függően.

Egy be nem linkelt, digitális adathordozón tárolt szöveg (dokumentum) félúton van az írógépen vagy kézzel írt, valamint a belinkelt szöveg között.

A dokumentumoknak csupán egy szűkebb csoportja hypertext. A világhálón (a magányos adathordozókkal <floppy, merevlemez, cd-rom> szemben) mind a dokumentumok, mind a hypertextek html (hypertext markup language) számítógépes nyelven vannak rögzítve, ennek azonban csak technikai jelentősége van, ezt az egységes formátumot platformtól és kezelőprogramtól függetlenül kezelhetjük – olvashatjuk.

A hypertext látszólag annyiban különbözik a dokumentumoktól, hogy (inter)aktív. A megközelítés száraz definíciója, (mert még nem alakult ki teljesen az egységes sztenderd) talán ez lehetne: a hypertext olyan interaktív dokumentum, mely linkeket biztosít az olvasónak a szövegek közti átjárhatóság céljából. Ezeken a linkeken tovább lehet haladni más szövegek felé. Felvetődik majd a kérdés, hogy ezek a linkek biztonsági korridorok a szerző akaratából, vagy csak orránál fogva van vezetve az olvasó.

A nem hypertextes dokumentum olyan, mintha holt szöveg (tekercs) lenne, nehezen olvasható a képernyőről, azonban már könnyen és észrevétlenül módosítható. A hypertextnek nagy tér kell a kibontakozáshoz, és ezért számára a legjobb környezet a világháló. A hypertextek rögzítéséhez használt nyelv a már említett html (hypertext markup language), melyet folyamatosan fejlesztenek. Előreláthatólag ez a lesz a hypertextet rögzítő nyelv kanonizált és egyedüli változata. Ma a hypertext teljesen nyílt (forráskódú), szabadon másolható, és a másolat szerkeszthető. Mi történik azonban akkor, ha a szöveget olyan egyeduralkodó forráskóddal kezdik el rögzíteni, mely nem engedi, hogy bárki a mi szövegünkhöz csatlakozhasson, lerázza magáról azt?