Pálfi Norbert

IRODALOM, SZÖVEG, INFORMÁCIÓ:
Könyv a G2 galaxisban, avagy az ebook helyzete és kilátásai

**************************************************

 

 

 

3. KÖNYV A G2 GALAXISBAN

3.3. Ebook-berendezések

3.3.3. Képernyők

 

3.3.3.1. A formátum kérdése

 

A formátum kérdése az álló vagy fekvő formátumban használt monitor kérdése. A már említett IBM-Xerox vita úgy tűnik, nem zárult le a PC elterjedésével. WEARDEN ismertet egy felmérést, mely az olvasáshoz megfelelőbb kijelző formátumot kutatta.

 

Idéz egy szerzőpárost, James Craiget és Bruce Bartont, akik az álló formátum gyökereit az egyiptomi hieroglifákig vezették vissza. A vertikális irányú írásjelsorok balról jobbra követték egymást, ezzel meghatározva az álló formátum hegemóniáját. Ez a gondolatmenet tévedésnek látszik, a mai íráskép magyarázata, amely ennek a rendnek a 90 fokos elfordítására épít, értelmetlenné teszi azt.

 

WEARDEN két, 1997-ben és ’98-ban végzett kutatást is ismertet. Az eredményekből arra következtet, hogy az álló formátum a lap-alapú dokumentumszerkezet a könyv kijelzőn megjelenő képének elfogadható formátuma.

 

A kutatás eredménye egyrészt azt jelzi, hogy a könyv recepciója a képernyőn is a teljes lapot láthatóvá tévő, lapozós struktúra. A görgetés kényelmetlenné teszi az olvasást, az elsajátított információhalmazzal kapcsolatban rendezetlenség érzését kelti. A kijelzőre vonatkozó következtetéseket azonban nagyon sokan helytelenül vonják le.

 

Véleményem szerint a monitor teljes látható felületének kilencven fokos elfordítását ezzel az eredménnyel nem magyarázhatjuk. Az álló monitorral szemben a fekvőn megjelenő álló formátumú ebook, egyoldalas olvasásakor egyéb eszközök elérésére is hagy helyet (nem véletlen, hogy a Macintosh egy olyan programot is kifejlesztett operációs rendszeréhez, amely egyszerre két monitor használatát tette lehetővé: az egyik munkaasztalként, a másik eszközasztalként funkcionált –egy fekvő monitor sokszor kevésnek bizonyult a DTP-zésre).

 

Amit a PC-n történő olvasással szemben gyakran felhoznak, a fekvő képernyő, teoretikusan nem jelent fekvő könyvformátumot sem. Ha pedig a nyitott könyv egészének megjelenését akarjuk adaptálni az ebookra, a fekvő képernyő hasznos megoldás.