Pálfi Norbert

IRODALOM, SZÖVEG, INFORMÁCIÓ:
Könyv a G2 galaxisban, avagy az ebook helyzete és kilátásai

**************************************************

 

 

 

3. KÖNYV A G2 GALAXISBAN

3.1. Az ebook fájlformátumai

3.1.3. OEB 1.0 (Az elmélet)

 

A OEB 1.0[1] tulajdonképpen nem fájltípus, hanem szabvány, egységesítő előírás. A XML alapjaira épülve mint közös, nyílt, ingyenesen hozzáférhető nyelv minden ebook formátum alapja kíván lenni. A specifikációs dokumentumot 1998 őszén kezdték el kidolgozni (a dokumentum alapja a Microsofttól, a NuvoMediától és a SoftBooktól származik)[2], és már elérhető az 1.0-ás változat az OEB.ORG honlapján[3]. Az OEB FAQ így határozza meg: „Az Open Ebook Publikációs Struktúra meghatározza az ebook fájlformátumát és struktúráját; azaz lehetővé teszi, hogy a tartalom bármilyen OEB kompatíbilis olvasó rendszeren láthatóvá váljék ...” POTASH ismertetése, az OEB FAQ és az OEB:ORG ködösítései alapján arra a feltételezésre jutottam, hogy az OEB 1.0 formátum valószínűleg egy olyan ősforrás formátuma, amely az ebook szövegét tartalmazza, az XML programnyelv alapján megírva. Ebből az ősforrásból készül az ebook formátum, amit szoftverek és olvasóberendezések olvasni fognak, amit olvasni fogunk digitális könyvként. Az ősforrás transzformációja során épül hozzá a jogi biztonságot adó különféle kódolás, biztonsági funkció, a vizuális megjelenést meghatározó adathalmaz és mindaz az egyéb funkció, amit egy adott formátumnak el kell látnia.

 

Ha ez a feltételezésem helytáll, az OEB 1.0 szabvány a könyvipar számára egy uniformizált platform, amely átalakításával az egyes kiadók létrehozhatják preferált formátumukat. A végső fájlforma viszont nem lesz tetszőleges olvasó szoftverrel vagy olvasóberendezéssel kompatíbilis. Így a fogyasztó kezébe kerülő végleges, immár sérthetetlen szöveg nem lesz univerzális. Ha mondjuk az Adobe PDF technológia megszűnik, vagy olyan újításokat vezet be, amiket korábbi fájlformátumai nem tudnak követni, kérdés, hogy a végleges, OEB szabvány szerint készült .pdf visszaalakítható-e az ősforrás formájára, hogy az újabb fájlformátum szerint készítsünk belőle újabb kiadású ebookot? Másfelől az OEB 1.0 ebben az értelemben nem tesz hozzá semmit a véleményem szerint egyik legfontosabb kérdéshez, hogy a jövő ebookja karakteres vagy grafikus alapú lesz. A két bővebben ismertetett fájlformátum, a .pdf és a .lit mellett számtalan ingyenesesen letölthető könyv elérhető a hálózaton, amely a PROJECT GUTENBERG örökségeként még karakteres, és ez a nem képernyőolvasó-barát jellemző egyelőre tehertétel az ebook előrelépése, elterjedése szempontjából.

 

 

 

 



[1] OEB.ORG

[2] Ismerteti POTASH

[3] Címe: Open eBook Structure Specification 1.0