Pálfi Norbert

IRODALOM, SZÖVEG, INFORMÁCIÓ:
Könyv a G2 galaxisban, avagy az ebook helyzete és kilátásai

**************************************************

 

 

 

3. KÖNYV A G2 GALAXISBAN

3.1. Az ebook fájlformátumai

3.1.1. PDF

 

Nézzük meg, mit ír az Adobe a PDF-ről. „Az Adobe Portable Document Format (PDF) [mozgó dokumentum formátum] világszerte az elektronikus dokumentum forgalmazásának nyílt de facto szabványa. Az Adobe PDF olyan egyetemes fájlformátum, amely megőrzi adott alkalmazás vagy platform alatt elkészített bármilyen forrásdokumentum egyedi betűkészletét, formátumát, színét és grafikai képét, és egy ingyenes Adobe Acrobat Reader segítségével megosztható, bárhol megnézhető és kinyomtatható pontosan ugyanaz, amit a dokumentum készítője eltervezett és elkészített. Bármilyen dokumentumot PDF-fé formázhatunk, akár egy beszkennelt dokumentumot is az Adobe Acrobat segítségével.

 

Az Adobe PDF az elektronikus dokumentumok ideális formátuma, mert mindazt a számtalan problémát megoldja, amivel fájlmegosztás során számolni kell:”[1]

 

Már a nyitó mondatban ott az OEB-nek, és az OEB tevékenységében határozottan részt vevő Microsoftnak címzett penge: a PDF az elektronikus dokumentumok nyílt de facto szabványa. Az OEB célja, hogy szabványosítsa az ebookot. Az OEB tagjai között megtalálható az Adobe is[2], nyílván a marginalizálódástól fél. De a kijelentés egyelőre igaz: a PDF komoly múltja és széleskörű felhasználásának ereje fennáll.

 

A PDF formátum előzményének a PostScript technológia bevezetését tekinthetjük. „Vissza 1986-ba... Az Apple, az Aldus és a Linotype járják az országot, hogy bemutassák az a szoftverből és hardverből álló berendezés prototípusát, amely forradalmasítja a jövő kiadványiparát. A „ragasztó”, amely összetartja őket, az Adobe Systems által kifejlesztett elegáns „posztszkript” formátum. Ahelyett, hogy kizárólag alacsony felbontású mátrix képeket gyártanánk durva mozaikos, pixeles felülettel, a posztszkript a szöveget és képet vektorokként határozza meg. Vonalak és irányok egyenleteivel, amely végtelenül sima, végtelenül nagyítható és rendkívül tömöríthető. Az egyetlen határa a kimenet felbontásának maximuma, a hardveré, amely előállítja azt. Ez az új megközelítés digitális pontosságot és ellenállhatatlan hatékonyságot ad a kiadványok tervezőinek, gyártóinak és forgalmazóinak kezébe.”[3]

 

Magyarul: alaphelyzetben ahhoz, hogy kinyomtassunk egy kiadványt, nem csak az a fájl kell, amiben a teljes kiadvány minden eleme egyben megtalálható. Egy kiadványszerkesztő program a fájl összerakása alatt a betűkészletet a betűkészleteket tartalmazó mappából használja, nem illeszti be a kész fájlba, csak referál rá. Ha ezt a dokumentumot egy másik forrásgépről akarjuk kinyomtatni, a fájl mellett magunkkal kell vinni a felhasznált betűkészleteket, a felhasznált képeket, és minden egyéb olyan elemet, amit nem a kiadványkészítő programmal állítottunk elő. Rosszabb esetben magát a programot is installálnunk kell a nyomtatást (levilágítást) vezérlő számítógépre. Ezzel szemben a posztszkript technológia a teljes anyagot egyetlen vektorgrafikus fájllá írja össze. A vektorgrafika lényege, hogy nem képpontokra tagolt, azaz gyakorlatilag szabadon nagyítható, míg a képpontokból tagol képeknél adott felületre adott számú adat jut, és ez nagyításkor sem változik.

 

A posztszkript technológia hátránya, hogy a betűkészletre mégis szükség van. Emellett a posztszkript fájlok mérete is elég nagy. A posztszkriptet továbbfejlesztették, és megkapták a PDF-et. A betűkészlet-probléma megoldására a betűket beágyazták a dokumentumba. Azaz a digitális felület része lett a betű rajza is. A posztszkripttel ellentétben a PDF fájlok nemcsak nyomtathatóak, de a monitoron is megnézhetőek, azaz a PDF monitorra is nyomtat. Mivel jóval „beszédesebbek”, mint a posztszkript, jóval több célra használhatóak. A már említett Acrobat Readerrel egyszerűen megtekinthető. És mindezen túl az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a dokumentum szövegtartalma szövegként kezelhető. Kijelölhető és átemelhető más szoftverekbe, mondjuk szövegszerkesztőbe. Az Acrobat Readeren belül kereső funkciót is találunk: szavakra, szósorokra kereshetünk rá. Nem különösebben szofisztikált keresés, de bonyolultabb keresésre átemelhetjük a szöveget egy másik programba.

 

A PDF fájlt az Acrobat Readerben nem lehet menteni. Megnyitni, meg becsukni lehet. Szöveget vagy képet kijelölni és kimásolni. De a fájl semelyik részén, sem a verbális, sem az audiális adottságain nem változtathatunk: a dokumentum sérthetetlen.

 

A PDF előnye tehát univerzalitása: a PC-re és Macintoshra egyaránt ingyenesen letölthető Acrobat Readerrel olvasható (de csak azzal olvasható). A fájl formátuma, grafikai felépítése, betűkészlete, tördelt szerkezete változatlanul jelenik meg bármilyen monitoron és bármilyen nyomtatóról nyomtatott lapon egyaránt.[4]

 

A DTP iparban való széleskörű elterjedése ennek köszönhető. A nagyteljesítményű gépeket, sok forrást és szoftvert használó dokumentumok egyetlen felületre összetömöríthetők. Kis méretüknél fogva adathordozón, hálózaton könnyen forgalmazhatók. Információs fájlként, a nyomdagépek beindítása előtt az elkészült munkák jóváhagyására, korrektúrázására (de csak kinyomtatott változatában) tökéletes megoldás.

 

A PDF dokumentum biztonsági beállításai programozhatók. Megnyitási és biztonsági jelszavakkal láthatjuk el, engedélyezhetjük vagy tilthatjuk a dokumentum nyomtatását, a dokumentum szövegének és grafikai elemeinek kiválasztását valamint széljegyzetek hozzáadását vagy megváltoztatását.

 

Mindemellett a PDF-hez kifejlesztett CoolType technológia az olvashatóság további elősegítését szolgálja. Az eljárás lényege, hogy a képernyőn képpontokként megjelenő betűszélek „lépcsőzetességét” további, elhalványított képpontokkal simítja ki. Ez egy átlagos, képcsöves (CRT - cathode ray tube) monitor esetében is érezteti hatását, de az igazi megoldás a sub-pixel technológia a folyadékkristályos kijelzők számára, ahol a képpont maga tovább osztható a három színre, ezért ezek a subpixelek tovább vezérelhetők (erről részletesebben a kijelzőkkel kapcsolatos fejezetben lesz szó).

 

Az Adobe a DTP ipar és környezete kiszolgálására bevezette Epapír nevű szolgáltatását[5], amely a dokumentumforgalom egészét szolgálja ki. Az Epapír Központ elsősorban az ipari felhasználóknak szól, általános kiadvány szerkesztési célokat szolgál. A PDF a nyomtatáshoz való „rugalmas” hozzáállásával egyébként sem látszik tökéletesen és kérlelhetetlenül megvalósítani a papír nélküli dokumentum forradalmát. Az Epapír Központ technológia-csomagja azonban lehetőség a könyvkiadás számára is, hiszen teljes körű megoldást kínál a dokumentumok digitalizálására.

 

És elérkeztünk ahhoz a kérdéshez, hogy mi köze az Adobe-nak az ebookhoz? Ha az Adobe nem specializálódik a könyvre, hogy kerül mégis ebbe a tanulmányba? Nos, az Adobe specializálódik a könyvre, csak mindezt nagyon lassan teszi.

 

A PDF szerepe az interneten óriási. Rengeteg .pdf kiterjesztésű termékbrosúrát találhatunk a hálózaton: az epiac kínálati oldala minden komolyabb dokumentációját, termékismertetőjét, specifikációit, árlistáját PDF formában is elérhetővé teszi. Az ADOBE.COMon egy külön oldalt találhatunk az interneten létező .pdf kiterjesztésű fájlok kereséséhez.

 

Ezen dokumentumok lapszerkezete azonban, és az ebook szempontjából sajnos, a nyomtatott formát, és nem a kijelzőn történő olvasást támogatja. Általában A4-es formátumú, széles margójú oldalakról van szó, egyszerre képek és szövegek alkalmazásával, 10-12 pontos betűvel készült kenyérszövegekkel.

 

Ezek a dokumentumok tehát oldal-tagolásúak (lapozás), nem szövegszerkezet-tagolásúak (görgetés, szintugrás). A képernyőn mégis görgetni kell őket, hiszen a relatív kis betű a dokumentum teljes oldalnagyságú megjelenítésekor nem olvasható. A görgetés azonban kényelmetlenné teszi az olvasást, zavaró, hogy nem az oldal egészét, csak egy szeletét látjuk. Ráadásul az oldalak is inkább „görögnek” mint „lapozódnak” És akkor az olvasáshoz nem vezet más, mint a kinyomtatás.

 

A PDF bejáratottsága hatalmas előny a többi fájlformátumhoz képest. Tökéletes megoldás a dokumentum sérthetetlen voltának megtartásához, és a dokumentum aktív használatához is sokban hozzásegít. Sajnos a PDF szövegek nagy része teljes egészében nem, csak oldalanként jelölhető ki, azaz oldalai szerkezetileg nincsenek összekapcsolva, amely megnehezíti egy PDF szöveg idézetként való átemelését egy szövegszerkesztőbe, mégis a beágyazott szöveg ezzel a korláttal kijelölhető, kereshető (a keresés funkció, szemben a kijelöléssel, a teljes dokumentumra vonatkozik).

 

Hátránya ugyanúgy bejáratottságából fakad: a PDF fájlok nagy része papíron, nem kijelzőn történő felhasználásra készült. Olyan szokás ez, amin maga az Adobe is inkább egy olvasó szoftver felvásárlásával[6] szeretne változtatni, nem pedig az Acrobat Reader használatának kiterjesztésével, a program szolgáltatásainak, tudásának bővítésével.

 

Az „Adobe és az ebookok”[7] című, .pdf formátumú kiadványuk a maga oldalankénti 60 sorával és soronkénti 80 leütésével nyomtatásra készült, én is kinyomtattam. A PDF szerepét taglaló fejezetnek már a címe is eljópofáskodott mellébeszélést ígér (Az Adobe PDF az ebookot e-lképesztővé teszi). A könyvkiadást a zenekiadáshoz, az mp3-hoz hasonlítja, t. i. a kiadói ipar is ugyanazzal a hiánnyal néz szembe, keresi az ebook konzisztens formájának és az olvasókhoz való eljuttatásának nyílt szabványát. A PDF, az Adobe epapír-megoldásának lelke, 1994-es bevezetése óta széles körben elfogadott a szabvánnyá vált a professzionális nyomtatottkiadvány-szerkesztésben. A PDF előnyeit az alábbiakban foglalja össze:

 

Vizuális hűség (fent ismertettem), vizuális gazdagság (a legnagyobb felbontás, teljes színkészlet, pontos nyomtatás), a megszokott oldalszerkezet (a PDF megtartja a hagyományos könyvek oldalszerkezetét és lapozós formátumát - ez, a fentiek miatt kissé döcögősen működik) jellemző). Tömör, gyorsan letölthető kis fájlméret[8], széljegyzetelhető (széljegyzetelhető, aláhúzható stb., sőt még audiális jegyzetekkel is ellátható az Adobe Acrobat segítségével[9]), különféle platformokon egyaránt igénybe vehető (PC, Macintosh, zsebPC, palm, stb, illetve Web böngészőkhöz készült csatolójával [plugin] a böngésző oldalán belül is megnyitható), és végül biztonságos átviteli technológia (szerzői jogvédelem, e-kereskedelmi biztonság stb.).

 

A cikk utolsó fejezete a jövőt taglalja. Azt állítja, hogy ma minden eddiginél több papírt használunk, mindent, még az ebookot is kinyomtatjuk. Az ebook elterjedésével az Adobe szerint az átvitel elektronikus formájának széleskörűvé válása lesz meghatározó, a könyv könnyebb elérhetősége, szállíthatósága.

 

A Pfeiffer Report elemzése szerint a PDF-nek úgy kell továbbfejlődnie, hogy aktualizálni kell az egyes PDF formátumokat az adott feladatra, azaz a PDF-fet fájlcsaládként ki kell szélesíteni: „Pontosabban a szabványnak egyszerre több szabványra van szüksége. Biztonsággal kijelenthetjük, hogy a mai PDF formátum különböző funkciókat lefedő terjedelme elérte határait. Itt az ideje, hogy minden piac kikényszerítse a maga számára azt a verziót, ami értelmet ad a felhasználásnak. [...] A jövő megmutatja majd, a PDF melyik implementációja lesz az igazi, a piacvezető. Egy biztos: ez az egy formátum ma már határozottan nem egyformán jó mindenkinek.” Példaként a forrás a Norvégiában használt PDF-ekhez illesztett add-on implementációkat hozza fel, amelyek megoldják a plain-vanilla ASCII következményeként fellépő problémákat.[10] Ez az elvárás kísértetiesen emlékeztet az újonnan terjedőben lévő XML programnyelv felépítésére: egy egyszerű alaphoz annyi kiegészítő nyelvet rendelünk hozzá, ahány szoftver ahány célra használja.

 

Magyarul a PDF egyelőre félmegoldást jelent az ebook problémára. De lépjünk tovább.

 

 

 

 [1] ADOBE PDF

[2] OEB.ORG

[3] MILLER

[4] ADOBE PDF

[5] ADOBE EPAPER

[6] ADOBE CONT

[7] ADOBE AND EBOOKS

[8] F. Scott Fitzgerald .pdf formátumban kiadott könyve, a This Side of Paradise 293 oldalának mérete 1227 kByte színes rajzolt címoldallal, szép tipóval (FITZGERALD).

[9] Az Acrobattal akár új PDF fájlt is készíthetünk, csak éppen az a probléma, hogy az ingyenes, széles körben elterjedt Reader a jegyzetek készítésére, aktív olvasásra alkalmatlan, az Acrobat szoftver megvásárlása viszont teljesen felesleges luxus annak, aki olvasni akar.

[10] ANALYSIS PDF