Horváth Iván

A HÁLÓZATI KULTÚRA FENOMENOLÓGIÁJA:
egy általános textológia vázlata

**************************************************

 

 

 

Egy tanulmány vázlata ez, honlap alakjában. A bibliográfiai kutatás alig történt meg, a hivatkozások ötletszerűek. A terület bizonyára átfoghatatlan, de én sem tettem meg, ahogy mondani szokás, „mindent”. Képtelenség – és nem is akartam… Először látni kívántam a problémát magát.

A hálózati kultúra fenomenológiáját ígérem, afféle Husserl-salátát, s mindjárt meg is mondom, miként értem ezt. Bár a textológus szemével tekintek az Internetre, részben filozófiai (esztétikai és történetbölcseleti) megállapításokat teszek. Ezek lehetnek hamisak vagy igazak (a kérdést egyelőre zárójelbe teszem). Egyelőre megelégszem azzal, hogy koherens – átgondolható – modellt kapjak. A tudományos megállapítások cáfolata (igazolása) a munka második szaka lesz, a bölcseletieké elmarad.

 
Exkurzus

A tudományos gondolatmenetek igazságának belátása kényszerűségen, az egyetemes logika kényszerítő erején alapul. A filozófiai gondolatmenetek alapja az olvasó által önként és előzetesen nyújtott egyetértés. Az olvasó ugyanúgy nem gördít akadályokat az egyetértés elé, ahogy a lírai költemény olvasója sem. A filozófiai gondolatmenetek akkor jók, ha átgondolhatók. (A falszifikáció követelménye itt sem értelmetlen, de ráér.)

Mivel most mindent a bölcseleti távlatú textológia szempontjából veszek szemügyre, a filozófián kívüli másik szempontom az irodalomelméleté, a textológia elméletéé. E vázlat ezért az „informatikai irodalomtudomány” tárgykörébe is tartozik. Épít az Öt tárgy és öt mondat, továbbá a Szöveg c. tanulmányra.