MRN-403/a Filológia szeminárium
Szemináriumvezető: S. Sárdi Margit doc.

TEMATIKA

 1.  
 2. Könyv, kódex, könyvtörténet
 3. Nyomtatvány, régi nyomtatvány
 4. Bibliográfiák, írói lexikonok, szövegkiadások, folyóiratok, segédtudományok
 5. Könyvtárak
 6. Szövegolvasás, -átírás, -kiadás, tárgyi jegyzet
 7. Szövegkritika, szövegkritika, szövegkritikai jegyzet
 8. Kézírásolvasás       

Megoldandó házi gyakorlatok:

 1. Adatgyűjtés: vázlatírás; lexikonhasználat
 2. Adatnyilvántartás: címleírás
 3. Bibliográfiahasználat
 4. Decimális vázlat
 5. Szöveg- és kézírásátírás
 6. Tárgyi jegyzet készítése
 7. Szöveggondozás

A félév végi osztályzat három részeredményből adódik össze: a házi feladatokból (25 %), a zárthelyi dolgozatból (25%), valamint a félév utolsó óráján leadandó házi dolgozatból (50%).

 
Ajánlott irodalom:
Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába, szerk. HARGITTAY Emil, Bp., 1996; 1997.
KÉKI Béla, Az írás története, Bp., 1971;
MADER Béla, Az irodalomtörténet tanulásának legfontosabb könyvészeti segédeszközei, Szeged, 1974.
Régi könyvek és klziratok, szerk. PINTÉR Márta, Bp., 1974.
STOLL Béla, Szövegkritikai problémák a magyar irodalomban, Bp., 1987.
A történelem segédtudományai, szerk. KÁLLAY István, Bp., 1986.
TOLNAI Vilmos, Bevezetés az irodalomtudományba, Bp., 1922; 1991 (reprint).