A tanszéken működő TEMPUS nemzetközi programok
Koordinátor: Orlovszky Géza doc.

Information for foreign students

 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
A/004-es hálózat

A CEEPUS középeurópai mobilitási progra. Résztvevői a nagy közép-európai egyetemek.
"A program célja, hogy lehetővé tegye a résztvevő országok felsőoktatási intézményei (egyetemek, főiskolák) számára vendégtanárok fogadását, diákcseréket, nyelvi és szakmai kurzusokon, valamint nyári egyetemeken való közös részvételt, hogy ezáltal is erősítse a közép-európai értelmiség szakmai, baráti kapcsolatait."

A hallgatói / oktatói mobilitás jelentkezési határideje :

  • Az őszi félévre: június 15.
  • A tavaszi félévre: november 15.

Az ösztöndíj tehát elsősorban arra való, hogy egyetemi hallgatók, illetve PhD hallgatók eltölthessenek egy szemesztert valamelyik közép európai társegyetemen. Mivel egy szemeszter (trimeszter) szokásos időtartama általában 3-4 hónap, ezért elsősorban 3-4 hónapos hallgatói pályázatokat támogatunk. Egy-két hónapos mobilitást a szakdolgozati féléveiket töltő hallgatók esetében támogathatunk. Ajánlott ebben az esetben megszerezni a szakdolgozati témavezető támogatását. Az CEEPUS a pályázók nagyfokú önállóságát igényli. A hallgató deríti fel a lehetőségeket, veszi fel a kapcsolatot a fogadóintézményel, beadja a pályázatot. Sikeres pályázat esetén önállóan utazik ki, veszi fel a tanegységeket, tevékenykedik. Ne feledje: intézetünkben rendelkezésre áll egy másik CEEPUS hálózat is, a H-0146-as!

Mit kell tenni? 1. Az idei keretből válasszon ki egy intézményt. 2. Próbáljon kapcsolatbalépni a fogadó tanszékel, és próbáljon szerezni előzetes, informális fogadási igéretet. Ez nem kötelező és sok helyen nem is tudják, hogy mit kezdjenek az érdeklődővel! 3. Készítsen rövid munkatervet és küldje el a koordinátornak e-mailben. A munkaterv tartalmazza azt, hogy milyen tanegységeket kíván felvenni és teljesíteni, valamint hogy a tanuláson túl milyen esetleges további kutatás, ismeretszerzést szeretne folytatni a célintézményben. Hasznos, ha röviden ismerteti eddigi egyetemi pályafutását és a korábban elnyert ösztöndíjait. Letölthető egy mintakérdőív. 4. Töltse ki az on-line űrlapot. 5. A fogadó intézmény határozatáról értesítse a koordinátorte-mailben, vagy személyesen kedden vagy csütörtökön 11-12 óráig a MUK 410-es szobában . 6. Utazzon el. 7. Hazaérkezés után a CEEPUS nemzeti irodának küldje el a hivatalos angol nyelvű beszámoló űrlapot, valamint küldjön el a koordinátornak egy magyar nyelvű beszámolót a kinttartózkodásról.

   

Fontos internetes címek:

 

Erasmus hallgatói mobilitás:
Az Erasmus utaknak elég rossz a híre - talán nem alaptalanul. Koránt sincs olyan jól szervezve, mint a CEEPUS és csak részfinanszírozást ad, vagyis elég kevés a pénz. Ráadásul ez is csökken évről-évre. Jelenleg tanszékünknek csak a firenzei egyetemmel van működő kapcsolata. Az Intézet egyéb tanszékeinek Erasmus ügyeit általában Zsadányi Edit (ÖH tanszék) tartja kézben, érdemes őt is megkeresni. Érdeklődők induljanak el az ELTE iroda honlapjáról és ha Firenzébe mennének, értesítsék a tanszéki koordinátort is e-mailben pályázási szándékukról.

Fontos internetes címek: