A Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék által ajánlott
Mintatanterv
magyar szakos hallgatók számára

A magyar szak elvégzésének minimális feltétele 140 kredit. A szakdolgozat értéke 25 kredit; a szigorlatok (2 nyelvészet, 2 irodalom) értéke egyenként 4-4 kredit. Irodalmi tanegység teljesítésével legalább 50 kreditet kell megszerezni. Az alábbiakban egy olyan tanrendet ajánlunk, amely teljesíti a megkívánt kreditmennyiséget. Az itt ajánlotton kívül más összetételű egyéni tanrenddel is teljesíthető a szak, ha az megfelel az előírt minimumkövetelményeknek. Lásd a teljes tanegységlistát és a kurzusleírásokat.

Alapozó képzési szakasz (2 félév)

1. félév

MRN-

tanegység címe

jegy

óra

kredit

előfeltétele

401

Bevezetés az irodalomelméletbe előadás

K

1

1

nincs

402

Bevezetés az irodalomtörténetbe I. előadás

K

2

2

nincs

403

Filológiai szeminárium

G

2

2

nincs

2. félév

MRN-

tanegység címe

jegy

óra

kredit

előfeltétele

412

Bevezetés az irodalomtörténetbe II. előadás

K

2

2

MR-401, 402, 403

413

Bevezetés az irodalomtörténetbe III. előadás

K

2

2

MR-401, 402, 403

414

Verstan előadás

K/G

1

1

MR-401, 402, 403


Megjegyzés: az MR-414 Verstan tanegység meghirdethető szemináriumként is.

Törzsképzési szakasz (6 félév)

A törzsképzési szakasz megkezdésének előfeltétele az alapozó képzés teljesítése. Az első irodalmi szigorlat az ötödik félév végén, a második irodalmi szigorlat a nyolcadik félév végén teljesítendő.

3. félév

MRN-

Tanegység címe

típus

óra

kredit

előfeltétele

501

Irodalomelmélet I. előadás

K

2

2

alapozó szakasz

521

Világirodalom I. előadás

K

1

2

alapozó szakasz

541

Régi magyar irodalom I. előadás

K

2

2

alapozó szakasz

551

Régi magyar irodalom I. szeminárium

G

2

2

alapozó szakasz


4. félév

MRN-

Tanegység címe

típus

óra

kredit

előfeltétele

502

Irodalomelmélet II. előadás

K

2

2

alapozó szakasz

522

Világirodalom II. előadás

K

2

2

alapozó szakasz

541

Régi magyar irodalom I. előadás

K

2

2

alapozó szakasz

552

Régi magyar irodalom II. szeminárium

G

2

2

alapozó szakasz

5. félév

MR-

Tanegység címe

típus

óra

kredit

előfeltétele

561

Klasszikus magyar irodalom I. előadás

K

2

2

alapozó szakasz

571

Klasszikus magyar irodalom I. szeminárium

G

2

2

alapozó szakasz

572

Klasszikus magyar irodalom II. szeminárium

G

2

2

alapozó szakasz

599

I. szigorlat

4

alapozó szakasz

6. félév

MRN-

Tanegység címe

típus

óra

kredit

előfeltétele

 601

Irodalomelmélet IV. előadás

K

2

2

első. szig.

621

Világirodalom IV. (20. szd.) előadás

K

2

2

első szig.

662

19. századi magyar irodalom szeminárium

G

2

2

első szig.

7. félév

MRN-

Tanegység címe

típus

óra

kredit

előfeltétele

602

Irodalomelmélet II. szeminárium

G

2

3

első. szig.

671

Modern magyar irodalom I. előadás

K

2

2

első szig.

681

Modern magyar irodalom I. szeminárium

G

2

2

első szig.t

8. félév

MRN-

Tanegység címe

típus

óra

kredit

előfeltétele

672

Modern magyar irodalom II. előadás

K

2

2

első szig.

682

Modern magyar irodalom II. szeminárium

G

2

2

első szig.

683

Modern magyar irodalom III. szeminárium

G

2

3

első szig.

699

II. szigorlat

4

alapozószak.


Javasoljuk régi magyar irodalomtörténeti tárgyú szakdolgozat elkészítését A szakdolgozat értéke 25 kredit, elkészítéséhez szükséges felvenni a témavezetőnél szakdolozati szemunáriumot. A tanszék által javasolt szakdolgozati témák jegyzéke. A szabad kreditek elköltésére javasoljuk a koraújkori irodalmi önálló program tanegységeinek felvételét.

  Figyelem: a szeminárium vagy előadás közti választás megfontolásakor figyelembe veendő, hogy kollokviumi kreditekből a nyolc félév során legalább huszonhatot kell teljesíteni.