- Arany János -

Pályakép

Pályakezdése

Bár romantikus elbeszéléseket is írt, Arany művészi pályakezdését mindenekelőtt a két elbeszélő költemény, Az elveszett alkotmány című szatirikus eposz (1845) és a Toldi, a régi monda újraköltése (1846) fémjelzi.

A Toldi sikerén felbuzdulva Arany hamarosan nekilát a Toldi estéje megírásának. 1848-ban el is készül műve első változatával, amit meg akar jelentetni, de közbeszól a történelem, s a viszontagságos körülmények között meghiúsul a kiadás. Arany az ötvenes évek elején változtat a szövegen, minthogy felfogása a költői szerepről módosult időközben; Keresztury Dezső szerint a Petőfi társaságában vállalt „népköltő”-ből később a „nemzet költőjé”-vé próbált emelkedni. 1854-ben úgy teszi közzé az átsimított és az első Toldi naiv népiességétől máris erősen elütő Toldi estéjét, mint „egy hangot a múltból”, mert – mint írja egyik levelében – „most már futunk a népiestől”. A Toldi estéje együtt jelenik meg a Toldival.

Más fontos művek a negyvenes-ötvenes évek fordulóján
Lírája a nagykőrösi években
A nagykőrösi évek balladái
A nagykőrösi korszakot lezáró költemény: Az örök zsidó (1860)
Arany kritikai munkássága és költészete a hatvanas évek elején
Kései költészete: az Őszikék
Az Őszikék balladái

Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv

Jegyzetek

16. Erdélyi János véleményében kiemelte: Arany „a népi és művelt költő tulajdonait a legfényesebb sikerrel tudá egyesíteni”. Vörösmarty pedig a következőket írta: „A beküldött munkák között kétségtelenül Toldit (4. sz.) illeti az elsőség. A kifejezések ősi egyszerűsége mellett a világos szerkezet, nagyszabású és sok bensőséggel bíró jellemek, a tisztán és következetesen népies előadás jóval fölül emelik a többi pályaírókon.”(Vissza)

44. „Egy Toldit akarok még írni, Toldi estéjét - fejti ki egyik, Petőfinek küldött levelében -, s ezt neked akartam dedikálni hiúságból, büszkeségből ilyeténformán: Petőfi Sándornak a költőnek: barátomnak.”(Vissza)