Alkotói portrék a magyar irodalomból

(Balassi Bálint, Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, József Attila)

Az Alkotói portrék a magyar irodalomból c. anyag a magyar irodalom öt klasszikusának életművét dolgozza fel. Két változatban készült: kifejezetten pedagógiai böngészővel (Minerva) az iskolai helyi hálózat  és az egyéni felhasználó számára, azok számára pedig , akik  hagyományos böngészőkkel (Netscape, Microsoft Internet Explorer) dolgoznak, egyszerűsített formában is megtalálható. Közvetlenül az Interneten keresztül csak ez az utóbbi változat használható.

Az anyag letöltése

Az irodalomórákhoz kifejlesztett, Minerva nevű böngészőnk számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, amilyennel a klasszikus böngészők nincsenek felszerelve. A diákok például megjegyzéseket készíthetnek, vagy színessel kihúzhatják a tanulás szempontjából fontosnak tartott részeket, éppúgy használhatják, mintha valóságos könyvet tartanának kezükben. De a tanárnak is jó szolgálatot tesz a teljes anyag már bejárt részeit mutató "vörös vonal" a kihagyottak gyors megtalálásához.

A Minerva Windows-környezetben működő böngészőprogram, melyet erről az oldalról tölthetnek le (vigyázat: kb. 70 MB!) helyi hálózatuk számára az iskolák. Ahol a helyi hálózat nem Windows- vagy Netware-alapú, ott egyelőre csak az interneten közzétett verziót tudják használni, mely ugyan a teljes tananyagot tartalmazza, ám a Minerva kényelme nélkül.

A Minerva kizárólag a Sulinet-program keretei között használható. Az Alkotói portrék... teljes terjedelme (a böngészővel együtt) mintegy 100 Mbyte. Ennek letöltése hosszabb időt vesz igénybe, ezért azt javasoljuk, hogy az anyagot éjszaka mentsék le. A böngészőt (1,5 Mbyte) valamennyi kliensgépre telepíteni kell, a digitális óra anyagát ill. annak aktuálisan használt részletét pedig az iskolai kiszolgálógépen kell elhelyezni, s az a helyi hálózaton keresztül lesz hozzáférhető. A program aktiválása a setup.exe fájl futtatásával történik.

Magáról a tananyagról

A bevezető fejezet összefoglaló, vagy éppen irodalomelméleti tárgyú óra céljaira is alkalmas. Feladata, hogy biztosítsa a pályaképek feldolgozásához, megértéséhez szükséges elméleti hátteret.

Az egyes szerzői portrék nyitólapjairól érhetőek el az órák alapját képező szöveges részek: az életrajz, a pályakép és a hatástörténet. Minden szerzői portréhoz 30-40 műből álló szöveggyűjtemény csatlakozik, s a pályaképeken belül néhány kiemelt szöveg részletes elemzése is megtalálható. Előugró ablakokban jelennek meg az egy-egy szóra, kifejezésre vonatkozó szöveg- és fogalommagyarázatok. A további tájékozódást szolgálja az szakirodalmi tallózó, ahol rövid részleteket közlünk mérvadó irodalomtörténészi értékelésekbol. Az órákat a tárlóban összegyűjtött gazdag képi és hangzó illusztrációs anyaggal igyekeztünk élvezetesebbé tenni.

A tanárok munkáját hivatott segíteni a tanári kézikönyv, mely óravázlatokat, magyarázó jegyzetekkel ellátott szakirodalmi bibliográfiát, valamint az egyes portrékhoz kapcsolódó feladatokat tartalmaz.

A fentieken túl a Minerva néhány különleges szolgáltatást is nyújt: ilyenek az automatikus feleletválasztós tesztek, a képkirakó, a javasolt bejárási utak listája stb.

Kérdéseiket, javaslataikat elsősorban villanypostán várjuk; a Balassi-fejezettel kapcsolatos észrevételeikkel Tóth Tündéhez, a Bevezetésre és a másik négy szerzői portréra vonatkozóakkal Veres Andráshoz, a Minerva programot érintőekkel pedig Farkas Lászlóhoz fordulhatnak.

Jó munkát, jó szórakozást!

Golden Dániel

Az Alkotói portrék a magyar irodalomból c. digitális óra letöltése


(c) Készült az ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézet Doktoriskolája, Reneszánszkutatások Posztgraduális Központjában 1998-ban.