Boda Gergely

Harry noster

 

 Ő híres lesz, sőt: élő legenda! […] Könyveket írnak majd róla, és […] minden gyerek ismerni fogja a nevét.

 Ahogy mondja.  Dumbledore szigorú pillantást vetett a professzorra félhold alakú szemüvege mögül.  Nincs az a gyerek, aki ezt ép ésszel kibírná…”

Harry Potter és a Bölcsek Köve

 

 

Hát nem csodás ez? Mintha egy újabb gyönyörű példája lenne az önmagát beteljesítő jóslatoknak, kezdve a milliókat  okkal  elbájoló 97-ben útjára induló őrülettől, egészen a nem-túlzottan-méltányolható Columbus-filmig és a Coca-Coláig. Jómagam, miként a közmondásosan mindig jóindulatú angol sajtó, ennek szellemében nagyobbrészt inkább a kezdetekre reflektálok.

 

 

Mi is ez a dolog valójában?

Nehéz meghatározni, hogy mi az, amit egy (jó) ideje csak Harry Potter-jelenségnek hívnak1. Maga a kérdés is figyelmeztet arra, hogy ne csak egy irányba tekintsünk. Könnyed, laza  vagy annak szánt  témafelvetésünk máris süllyedni látszik a különféle megközelítések Szküllái és Kharübdiszei között. Kérdésünk vonatkozhat például arra, hogy mennyiben tekinthető fantasynek a Harry Potterek áradata. Könnyedén válaszolhatunk (válaszolhatnánk) erre azzal, hogy “semennyiben”. Ez azonban nem kell, hogy kielégítsen minket, és szívünk mélyén érezzük is, hogy egyrészt nem szükséges (maga az olcsó kielégülés), másrészt, hogy rengeteg más dologról is van szó, mint pusztán arról, hogy fantasy-e a Rowling-féle sorozat.

Mint látni fogjuk, én amellett érvelek, hogy nem fantasy. Mindemellett biztos vagyok abban, hogy maga a “sorozat”2, a “mű” fontos. Nem csak  vagy nem elsősorban  a nevelés (oktatás) területén betöltött szerepe miatt. Nem kell senkinek sem magyarázni azt, aki hallott akár csak harangozni a fenti  egyelőre  tetralógiáról,3 hogy mióta megjelent, a gyerekek olvasnak  legalábbis nagyobb részük, mint annak előtte. Lehet, hogy egyesek szomorúan könyvelik el, hogy egy ilyesféle “modern nyugati mesében” élik ki magukat  azt gondolom, hogy ha eddig gyakorlatilag nem olvastak,4 akkor már az is szinte hihetetlen eredmény, hogy ezt teszik. (Később nézzük meg, hogy miért.) Továbbá nem hiszem azt sem, hogy ez normális, ám el tudom hitetni magammal azt, hogy gyorsul a világ, és ilyen kis eredményeknek is örülni kell. (Tartok tőle, hogy igazam van.) Hitessünk, mert ez az egyetlen ellenszere annak, hogy nem fogadunk be. (Kivéve azt, hogy befogadunk, de ez a lehető legritkább, hiszen  Feldmárral szólva  minket is hipnotizáltak.)

Tudomásul kell venni azt, hogy a mai gyerekek nem úgy nőnek fel, hogy hétfőn nincs adás, hogy gyakorlatilag egy (vagy másfél) csatornát néznek, és hogy a műsoridő tetemes százalékában nem történik semmi. (Emlékszünk-e még a TV-újság adásszünet idejére ajánlott keresztrejtvényére? A mai gyermekek érthető oknál fogva nem.)

Nem véletlenül hozom példának a televíziót. Harry Potter egy TV-hős. Nem véletlenül lehetett ilyen könnyedén vászonra alkalmazni a történetet. (Úgy-ahogy, de ez megint más téma.5) Nem leírások, érzékeltetések, és ezek tesvérkéi működtetik ugyanis a szerkezetet  Rowling képekkel és dialógusokkal dolgozik. Leírások is vannak persze a regényben, de ezek egyáltalán nem terhelik a kiskorú olvasók odafigyelőképességét, hiszen az esetek nagy részében kis mozaikokból épül fel az az “ikonosztáz”, ami végül a teljes képet adja. Ha lehet így fogalmazni  verbális képregény.

Ami régen “mágia” volt, mára feledett babona. Ami apáinknak cyberpunk vagy inkább sci-fi, nekünk a jelen. És ami nekünk már-már a jövő, azt a gyerekek  gondolok itt elsősorban a 814 évesekre  jelenként élik meg, és egyre jobban belelátnak  akár tetszik, akár nem. Nagyon nehéz lenne megmagyarázni nekik, miért jobb a Légy jó mindhalálig-ot elolvasni, mint megnézni videón. (Én nem tudnám, próbáltam. Nagyon meggyőzőek tudnak lenni.) Hiszen ugyanaz, csak az egyik jóval tovább tart és fárasztóbb. (Egy gyereknek nyilvánvalóan nem beszélhetünk “érvényes” olvasatokról.) Elsősorban azt kell tudomásul venni, hogy ez nem az ő hibájuk. Oly korban élünk e földön…

És mivel nem vagyok bizonyos abban, hogy minden olvasó átesett már a Potter-katarzison,6 bármennyire nem szeretném, tartok tőle, elkerülhetetlen legalább az alapszituációt, illetve a  meglepően jól kidolgozott  hátteret vázolnom.

Adott egy teljesen átlagos kisfiú, az átlagosnál sokkal rosszabb körülmények között; nevelőszülei utálják  olyannyira, hogy az már-már az elképzelhetőség rovására megy; nehéz elhinni, hogy egy ilyen esetben (különösen Angliában) nem mozdulnának nagyon gyorsan a “szervek” (Potter a lépcső alatti gardróbban lakik, levetett, túlméretezett ruhákat hord, és egyáltalán  minden alkalmat megragadnak, hogy megalázzák). Egészen addig nagyon hamupipőkés élete van, míg ki nem derül, hogy ő bizony arra predesztinált, hogy (nagy) varázsló legyen belőle, el is viszik a Roxfort varázslóképző iskolába7  itt jegyezném meg, hogy Tóth Tamás Boldizsár fordítása egyszerűen zseniális , ahol beszerzi a (meseregény esetében legalábbis) kötelező jellegű barátokat, és egyre többet tud meg múltjáról. Szülei nem autóbalesetben haltak meg, ahogy nevelőszülei állították, hanem egy gonosz varázsló  Szauron Lights, ejtsd: Voldemort  ölte meg őket, akinek még a nevét sem szabad kimondani, és elpusztította volna az akkor még csecsemő Harryt is, ha a halálos átok valahogy vissza nem fordul reá  hiába, ki spellt8 fog, spell által vész ; ám a gonosz varázsló nem halt meg, jöhetnek a történések.

Gyakorlatilag minden fontos leíratott, és láthatjuk, hogy igazából nem a hihetetlenül eredeti és kidolgozott “merész” alapkonfliktus az, ami olyannyira “viszi” a művet. A “miért hát e töretlen népszerűség” kérdése sokszor, sok fórumon előadatott már, lényegi válasz nélkül maradva. Nem is szeretnék ebbe belemenni, “szerény javaslataim” vannak csupán, amiket megpróbálok el-elrejteni a szövegben, nehogy rámhúzzák, hogy “meg akarom mondani a tutit”.

Rowling  ha hinni lehet a pletykáknak  egy ManchesterLondon vonatút során dolgozta ki meséjét, állítólag, mire beérkezett Londonba, már minden lényeges szereplő kulcsrakész volt.9 (Gyakorlatilag  az eddigi négy rész alapján  az írónő a szereplők szintjén azt teszi, hogy  minimálisan, gyakorlatilag, pár attribútummal “markolva”  kidolgozza a főbb karaktereket, ügyelve rá, hogy később bármit “hozzájuk” lehessen építeni, és ezek mellett a kidolgozottság nulla fokát képviselő statisztákat foglalkoztat.)

A Potter-regények világa  ahogy az mostanság egyre gyakrabban előfordul: Matrix, Dark City, 13th floor, Vanilla Sky (illetve a  jóval sikerültebb  eredetije, a Nyisd ki a szemed), 1 link, etc.  egy valós és egy látszatvilág keveredése.10 A látszatvilág jelenkorunk világa, illetve, ahol a történet játszódik, Anglia, a maga kis double-deckereivel, hivatalnokaival, kertvárosaival; míg a valós világ  fellebbentvén a maja fátylát  ugyanez, varázslókkal, mágiával, szörnyekkel.11

Ez a felosztás  ilyen formában  nagyon szerencsés belépő a sikerregények közé. Ebben a mai, metanarratíváktól megszabadult (-e?), ennek ellenére terhelt, egyben varázstalanított (Entzauberung) világban12 a  Brian Aldiss után  szolipszista eszképizmus iskolapéldája, még akkor is, ha maga a “belemenekülés” nem is annyira szolipszista, hisz megosztható. A két világ közötti feszültség  amit sokszor a kis Harry és “látszatcsaládja” között fennálló tenzió képvisel  ismét folyamatos lehetőségeket nyújt a változatosság létrehozására. Ekkorra azonban már “benne vagyunk” a regényben, már “beavatottként” olvassuk a muglik13 világát, úgy, hogy észre sem vettük, mikor kerültünk a kulisszák mögé.

A Potter-regény sikerregény, meseregény, iskolaregény  egy kötet egy “tanévhosszra” korlátozódik, a történések  a regények elejét és az utolsó néhány oldalt leszámítva  az iskola területére. A konfliktusok egyébként eddig még mindig az iskola területén oldódtak meg  még a világ egészét érintő problémák is. A jelzett terület igazgatója  Dumbledore professzor  egyúttal egy kissé istent is játszik saját kis patiójában; mindent tud, mindig tud, jól tud. (Nem világos, hogy akkor miért nem fojtja el csírájában a bajok árját. Ilyen és ehhez hasonló következetlenségekkel itt-ott összefuthatunk a regényben, különösen a varázslók világa és a muglivilág közötti nexus kapcsán. Néhol zavarók  általában valahogy akár meg is lehet magyarázni őket , a fennmaradókról pedig leginkább ne vegyünk tudomást,14 ahogy ezt megtettük például a Star Wars esetében is. Mielőtt a SW-rajongók megköveznek: nem, nem gondolom, hogy jelentőségében egy szintre kell vagy akár lehet emelni a két  hét15  művet.) Az “iskolaregény” kifejezés persze eléggé megtévesztő, erős Musil- vagy Ottlik-asszociációkat működtethet, pedig ez a világ meglehetősen távol áll mind az Iskola a határon, mind pedig  mondjuk  a Törless iskolaévei világától.

A konfliktusjelleg erőteljes, a zárt közösségek, a  néhol  túlzó autoriter rendszer, az ebből származó, ezzel szemben felálló csínyek, és egyéb dolgok utal(hat)nak a Potter-regények iskolaregény voltára, mégis, a fenti három beskatulyázás közül ez a legnehezebben fenntartható, itt egyszerűen a hangsúly tevődik át az (iskolai?) élet teljesen más szféráira. A sikerregényt talán nem kell magyarázni, sőt, azt hiszem, hogy ez a cím egyszerűen elvitathatatlan.

Ám meseregény. Miért mondjuk rá, hogy meseregény: miért nem lehet egyszerűen “lemesézni”, vagy miért nem mondjuk rá, hogy “fantasy”? Anélkül, hogy elbagatellizálnám a dolgokat, elsősorban azt kell felelnem, hogy hossza miatt nem mese, illetve, a fantasy kapcsán, hogy igazság szerint nem nagyon tudjuk, hogy mi a fantasy. A fantasyvel foglalkozó szakirodalom16 “szerencsére” eléggé csekély és széttartó ahhoz, hogy a fantasy műfaji kérdéseire ne tudjunk mindenkinek tetsző, összefogott választ adni.

A Potter-regényekre nagyon nehezen, helyenként egyáltalán nem alkalmazható a Propp-féle “mesegrammatika”  nincs ezen semmi csodálkoznivaló, lévén az eredetileg orosz varázsmesékre íródott; mint már említettem, a Rowling-világ olyannyira széttartó, nemkülönben  eddig  annyira kis részét volt alkalmunk megismerni, hogy az írónő bármelyik folytatásban előkaphat egy olyan ötletet, mely tönkrezúzhatja a legjobban kidolgozott elméleteket is  hiába, mindig nehéz még nem létező dolgokra (mint például a Potter-regények hét kötete) elméletet gyártani. A világ egyébként ellen is áll a Propp-vizsgálatnak, túlságosan szabad, és szabály-talan a szerkesztésére nézve. (Erős a gyanúm, hogy először vannak kész a “dolgok” és a “történések”, és csak utána kerül “körítés” mögéjük.)

Leegyszerűsítve felfoghatnánk úgy a fantasyt, mint a fantasztikus irodalom egy speciális alesetét  ez valószínűleg meg is állná a helyét, csak akkor meg kell mondani, hogy mi az, ami komplementer halmazától megkülönbözteti17. (Már a fantasztikus irodalom elválasztása az irodalom egyéb területeitől is problémát okoz.)

Mi lehet az, ami a fantasyt a fantasztikus irodalom egyéb ágaitól megkülönbözteti? Úgy gondolom  és már félek is, fogom fejem , hogy ebben az esetben (is) kénytelenek vagyunk a “jól bevált” “mainstream-megkülönböztetést” megtenni. A “régivonalas” fantasynek ugyanis szerény véleményem szerint van néhány olyan jellegzetessége, mely  bizonyos korlátozások mellett  alkalmas lehet arra, hogy segítségükkel (és több-kevesebb szerencsével) megkülönböztessük őket az egyéb területektől, jelen esetben elsősorban a mesétől  mint a másik vetélytárstól a Potter-regények besorolása terén.

Ilyen megkülönböztető lehet például a világfelépítés. A fantasy  fantasyben is megkülönböztethetünk mintegy hat-nyolc (meglehetősen összemosható) irányzatot: az említett high fantasy, a dark fantasy, a heroic fantasy etc.  mindig kínosan ügyel a világára  összetett, kidolgozott, világos: következetes és ellentmondásmentes, “jól formált string”. A mesék esetében a legtöbb jóindulattal sem lehet azt mondani, hogy hihetetlenül kidolgozott hátterük lehetővé teszi “típusmesék” írását. A fantasy esetében eme kidolgozott világok minden részletességük mellett is annyira egyediek, hogy egy ismert író általunk jól ismert világán  Tolkien, Pratchett, Feist etc.  egy bárki által írt történetet olvasva egyértelműen eldönthető, hol  adott esetben az is, mikor  játszódik a történet. A Rowling-művek esetében ez a megközelítés kis bukkanókat rejt magában, a már említett “nem-befejezettség” miatt, de azt mondhatjuk, hogy jó eséllyel sikerülhet beazonosítani egy Potter-világon játszódó történetet, még akkor is, ha az nem az ismert helyszínek egyikén játszódik. Fantasy  Mese  1 : 0.

Azonban  ebbe is bele lehet kötni, jaj, de mennyire!  a fantasyk tetemes része  legalábbis nagyrészt műfaji jellemzőinél fogva  utazásregény. Bármely (el)ismertebb fantasyt vesszük górcső alá, akár az említett Tolkien-, Pratchett-, Feist-hármast, szerencsétlen hősök, ha csak egy pillanatra is, abbahagyják a kalandkodást, szövetségszövögetést, jólmegérdemeltpihenést, azon kapják magukat, hogy lovagolnak, talpalnak vagy hajóznak valahova.18 Ezzel szemben minden Potter-regényben kettőt, és csak kettőt utaznak; egyet oda, s egyet vissza, ezt akár fintorként is olvashatjuk a fantasyk irányába. Szó sincs itt utazásról, a Harry Potter nem fantasy. 1 : 1.

Hasonló stílusban  és “szerkesztettségben”  lehetne még folytatni a végtelenségig, ám a kedves olvasó szellemi és jómagam fizikai épségének érdekében nem teszem. A Harry Potter ugyanis meseregény és pont. Kicsit (nép)mese az elhagyatott és meggyötört legkisebb fiúról, kicsit fantasy varázslókkal és szörnyekkel, kicsit (nép)mese szigorúan megállapíthatóan jó vagy gonosz szereplőkkel, kicsit fantasy a maga világmegalkotottságában etc.

Jut eszembe: akkor legyünk már egy kicsit kronologikusabbak, és mondjuk meg, hogy a Végtelen történet micsoda. Miután megbeszéltük, és  mint egy jó marxista konferencián  meg is szavaztuk, mi légyen az, megmondom, mi a Harry Potter. Ugyanaz.

 

 

Maga “a” Harry Potter

Harry Potter szűkebb szociális (szf)éráját tekintve  bármilyen furcsán is hangzik  igazán jó helyzetben van: rendelkezik egy barátnővel, aki  egyrészt barát, de  potenciális nő (és akkor még nem is beszéltünk a  szintén nem-túl-látens  húg szerepéről) és egy (fiú)baráttal, akit, bár nagyon szeret, mindig könnyen fölé tud emelkedni.19 (Ja, pénze is van, dögivel…)

Mindezeket persze bőven kompenzálja Harry szerencsétlen múltja és jelene  jövőjéről bölcsen hallgatunk, hiszen könnyen belátható, hogy ha az iskolai karrier közben ő(ke)t érő problémák megoldódnak, nevezetes (legyőzhetetlen  de azért annyira nem, hiszen a tökéletességet senki sem szereti: ez persze csak jóslat) tagja lesz a varázslótársadalomnak.

Ez Rowling egyik “varázslatos” megoldása, és  mint a többinél is  döbbenetesen egyszerű dologról van szó: legyenek Potternek olyan tulajdonságai, melyek  bár nem emberfelettiek  mindig kisegítik őt a bajból, de ne lehessen előre tudni, mi az.20

Ilyen értelemben ez egyfajta kvázi-fejlődésregény: nem zajlik tulajdonképpeni fejlődés, hiszen Harry tulajdonképpen olyan marad végig,21 amilyennek a kezdet kezdetén megismertük  magyarul az az elején bemutatott néhány tulajdonsága megmarad, ám mindig újabb és újabb dolgokat tudunk meg róla  miközben “megismerkedünk” az olyan tulajdonságok fontosságával, mint a talpraesettség, ravaszság etc., illetve azzal, hogy milyen fontos a szeretet, barátság, hűség  ezek a “rejtettségek” egyszerre bukkannak elénk a múltból és a jövőből: “előfejlődnek” minden idősíkon.

Ne felejtsük el azt sem, hogy Harry Potter szociokulturális helyzetét tekintve elsősorban “David Copperfield”  Rézmező Dávid. Bámulatos, hogy Rowling mennyire szeretné teljesen átlagos ifjoncnak láttatni Pottert. Mindent elkövet, hogy Harry  látszatra  egy legyen a többi diák között, akinek a fent említett dolgok miatt (árvaság, gonosz mostohák, sanyarú  folyamatban levő  gyermekkor etc.) még rosszabb is a sorsa, mint hasonszőrű diáktársainak (és sikereit mindig pusztán fent említett jó tulajdonságainak köszönheti). Persze mindig kilóg a lóláb. Nem könnyű úgy Copperfieldnek lenni, hogy az embernek tetemes betétje van a Gringottsban22, és persze az átlagos “átlagos diákok” nem nagyon “szoktak” überbrutál vezérvarázslók által kántált halálos átkokat túlélni. Szóval, annyira nem jön össze ez a “tömegbe olvasztás”, de azért szép próbálkozás volt.

Azt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy annyira nem is árva: vannak neki szupplementumai  elsősorban apaszupplementum: Dumbledore; de van (lehet) neki anyaszupplementuma is: McGalagony személyében. Milyen érdekes ez, merthogy Potter mégiscsak fiú, ergo az anyaszupplementumnak “kellene” erősebbnek lennie. (Talán azért van ez így, mert Rowling nő?) Meg aztán van neki egy természetistenség- (vagy tán inkább szatírszerű?), darabos, roppant erős és kedves segítője is: Hagrid, aki a “bukott diák”-sztereotípia aranyos képviselője, és kiszámíthatatlan  valljuk be: kissé mafla  alaptermészete miatt Rowling számára ismét nagyszerű könnyítést ad. Amennyiben nem tudja vagy nem akarja a kis hősök direkt és nyilvánvalóan nagyon ügyes nyomozásfolytatását, ha egy kis véletlent akar az események közé szőni, ha egy kis figyelemelterelő mellékvágányra van szükség: ott van mindjárt Hagrid, aki elszólja magát, és adott a nyom, amit lehet követni, aki sárkányt nevel (ami persze tilos), akivel bemehetnek a Tiltott Rengetegbe (ami persze tiltott), aki ellen szintén ármánykodnak a gonoszok (lám, milyen gonoszok: még ez a kedves Hagrid is!) etc. Igaz, hogy pocsék süteményt süt, de a sikereinek  amiket bárgyúsága ellenére is elér, hála Dumbledore-nak és a mázlinak  lehet örülni, az élet különböző területein jelentkező inkompetenciáján pedig lehet szórakozni. (Felejthetetlen például a negyedik részben Hagrid udvarlása.)

Egyszóval ha csak Dumbledore (a világ vezető  ez azért érzékeltetett  varázslóképzőjének igazgatója) és Hagrid (mint eme iskola szintemindenese  vö. “a portás minden intézet legfontosabb embere”-paradigma) barátságát nézzük, már akkor lehet látni, hogy a “hivatalos helyszínen”, ahol maga a történet játszódik, is komoly hátszéllel lavírozik a fiú. (Ekkor még nem is beszéltünk egy lekötelezett házimanóról, aki ugyan eddig többet ártott, mint használt, de ne feledjük, hogy a házimanók komoly mágikus hatalommal bírnak; illetve Harry Potter keresztapjáról, Sirius Blackről, aki szintén bír ezzel, vele kapcsolatban csak az a probléma, hogy mindenki  mínusz négy ember  meg van róla győződve, hogy elmebeteg tömeggyilkos.)

Mindeme segítőknél nyilván hangsúlyosabbak az “ellenek”, Draco Malfoy  sőt, ahogy Potter most már kinőtte a negyedik kötetet is, egyre hangsúlyosabban Lucius Malfoy, az apa. Draco Malfoyt nem lehet komoly ellenfélnek elkönyvelni  Harry magát Voldemortot győzi le úton-útfélen, hogy állhatna meg vele szemben a kis Draco? Arra persze jó, hogy csendesen szemétkedjen, de semmi komolyabb problémát nem tud okozni. Határozottan nagyobb problémát okoz Perselus Piton, a bájitaltanár, lévén felnőtt, képzett (vezető) mágus, ráadásul már a kezdetektől  mikor Draco még kezet nyújt Harrynak, aki durván utasítja el  gyűlöli őt. Állandó ellenség Frics is, az iskolagondnok, de hát ő minden diákot utál, hiszen ő maga kvibli: máguscsaládból származó “varázstalan”, olyan, aki nem tudja használni a mágiát. (Kedves jelenet s egyben jó példa a könyv[ek]ben található párhuzamra világunk és a varázslóvilág között, mikor egy apróbb csíny után Frics szobájába viszi Pottert, ahol Harry rádöbben a gondnok kvibli mivoltára: az ugyanis megrendelte a VillámVarázs-t; “Levelező tanfolyam kezdő varázslók számára […] A VillámVarázs a legújabb tudományos eredményeken alapuló, biztos sikert ígérő tanfolyam. Garantáltan azonnali sikerélmény! A topshami Madam S. Tchalan ezt írta nekünk: blablabla D. J. Prod táltosmester (Didsbury) leveléből idézünk: A feleségem sosem tartott elég bűbájosnak, de az egyhónapos VillámVarázs kurzus után sikerült kecskévé változtatnom őt! Köszönöm, VillámVarázs!” Azt hiszem nem is kell jobb idézetet találni ahhoz, mennyire is veszi komolyan Rowling a mágiát…)

 

 

Toldások

Pár szó a filmről

A helyszín a patinás Oxford. A forgatás előtt rendszeresek voltak a diáktüntetések, hogy itt aztán nem. Aztán mégis. Lehet, hogy a vezetőség nem véletlenül vezetőség  jobb financiális érzékük lehet.

A film rendezője Columbus  szegényt (bár Bakács Tibor Settenkedő állítja) nem Charlesnak hívják, hanem Christophernek; ha nem lőtte volna le Robert Jakobson kapcsán Kálmán C. György a poént, azaz “biztos egy rokon”, akkor én is szívesen elviccelődnék ezen.

Ismerhetjük olyan szép pénzt hozó, de bugyutának is csak nagy jóindulattal nevezhető filmek révén, mint például a Home Alone. Már a kezdeteknél összefuthattunk néhány botránnyal, például a gyerekszereplők gázsiját illetően, de a folytatás sem volt zökkenőmentes. Richard Harris  aki Dumbledore-t játssza, s állítólag csak unokája kedvéért vállalta a szerepet  elhunyt. Lehet keresni új színészt: felmerült például, hogy “Gandalf” (Ian McKellen) elvállalná a szerepet. A forgatások állandó halasztódása miatt viszont Hermione (Emma Watson), Ron Weasley (Rupert Grint) és maga Harry Potter (Daniel Radcliffe) is csak nagy nehézségek árán játszhatja el a fiatal kis trió szerepét, hisz gyúrják már egy ideje a maturációt. Mindenesetre a következő részben (Harry Potter és az azkabani fogoly, előreláthatólag 2004-ben) biztosan ők szerepelnek még. A rendező azonban változik, Columbus letészi a lantot, Alfonso Cuarón felkapja azt.

Az első rész kapcsán az tűnik a legnagyobb hibának, hogy aki nem olvasta el, nem érti. Jómagam ezt nem tudom megítélni, de sok helyről hallottam ezt; annyi azonban bizonyosnak látszik, hogy a regényhez képest történt kihagyások nem mindenütt érthetők és/vagy kellően megalapozottak. A szereplők, a helyszínek és a képek azonban tagadhatatlanul “viszik a filmet”.

Bonyolódik a dolog, a második rész nem hozta azt a sikert, amit elvártak, nem tudom, miért, egyáltalán nem rosszabb az elsőnél. Ráadásul jóval eseménydúsabb  izgalmas jelenetek egymásutánja , s a már említett házimanó, Dobby sem ok nélkül jelöltetett az Oscarra: pont olyan viccesen sajnálatra méltó, aranyosan visszataszító, és annyira emberi, mint kell; szerencsére a Jar-Jar-effektust is el tudták kerülni.23

Draco Malfoy (Tom Felton) is tudja hozni azt, amit az előző részben: döbbenetesen jól játszik a fiú. Az már “csak” az érem másik oldala, hogy  lévén ő a gonosz és megátalkodott Malfoy , szerencsétlen gyerek addig kapta a becsmérlő, fenyegető, sértő leveleket, hogy ma már pszichológushoz jár. Hja, tudjuk, Isten állatkertje…

Nem mehetünk el továbbá az ismert Shakespeare-színész és -feldolgozó, Kenneth Branagh mellett sem, aki Lockhart professzor szerepében színészkedik  kétszeresen is. Kitűnően teszi a beképzelt öntömjéntanárt, aki azt játssza, hogy híresen jól (el)bánik a veszedelmes lényekkel.

 

A kritika kritikája (?)

Amellett, hogy  mint tudjuk  a gyerekek elkezdtek olvasni, a Potter-regények gyakorlatilag olyan örök emberi értékekre tanítanak, mint a fent említettek. Többek között emiatt döbbentem meg annyira, mikor az első olyan írást olvastam eme művekről, melyek meglehetősen kedvezőtlen színekben festették le a regényt.

A (lábjegyzetben már említett) vádak hallatán (olvastán) először  rusztikusan fogalmazva  köpni-nyelni nem tudtam. (Fogalmazhattam volna csúnyábban is.) A teljesség igénye nélkül  és hogy többé-kevésbé úriember maradhassak  csak felsorolnék néhányat a megalapozott, értelmes vádak közül:

Okkultizmusra és sátánimádatra uszít (sic!), eltorzítja gyermekeink világképét, akik majd jól azt hiszik, hogy van mágia, pedig nincs; azzal mindent meg lehet oldani, pedig nem. (Mennyire összetartó táborral van dolgunk? Egy másik kritika szerint azért veszélyes, mert mágia igenis van, és felhívja erre a figyelmet. A hülyeség csimborasszója: eme tábor egy prominens képviselője a TV-ben képes volt ehhez hozzáfűzni azt [most figyeljünk!]: érdemes elgondolkodni, hogy a középkorban évszázadokig üldözték a boszorkányokat, ennek csak volt valami oka!)

Félelmet, borzongást kelt. Elfogadtatja a sátánizmust  a főhős (szegény Potter, ha tudná, mennyire gonosz, nem tudna többet tükörbe nézni) homlokán levő jel (egy szerencsétlen villám) köztudottan (!) a Sátán (nem, nem vagyok sátánista, csak azért írom nagybetűvel, mert tulajdonnév, bocs) egyik jele. (Rendben, az SS kapcsán még csak-csak kötözködhetnek, de itt? Égessünk meg minden transzformátort?  Vagy csak vegyük le a szekrényekről a villámot, hátha agyonvág valakit a ménkű?  Itt mindenki megbolondult?)

Kedvencem (az egyik): a visszataszító dolgok nem Istentől valók. (Égessünk meg minden pattanásos embert is. Ja, kinek van tüszős mandulagyulladása, jöhet! Persze a hozzászólót sem hasonlítanám vezető kozmetikai cégek modelljeihez…)

Van még kedvencem: azt vetik a könyv szemére, hogy ha már ennyire olvasott, akkor miért nem használja ezt arra, hogy tanítja a gyerekeket, jó viselkedésre és erkölcsre nevelhetne. Kicsit összekeverték a fiúk a dolgokat. Ha azt tenné (ti. orrba-szájba okítana), akkor kutya nem olvasná, viszont ez esetben  lévén kutya nem olvassa  nem is kellene okít-nevelni.

Még vicc: (jó)néhány ilyen “epilepsziásra fanatizált fundamentalista”24 olyat csinált, amit a negyvenes évek óta nem nagyon látott a világ, és előhozta a  viszonylag gyakran előhozott  “sírjak vagy röhögjek”-érzést: autodafé. A harmadik évezredben ott tartunk, hogy homo sapiensek (bölcs vagy értelmes emberek  mind a jelzőt, mind pedig a jelző tárgyát kérdőjelekkel látnám el) kimennek terekre, és mivel nem tetszik nekik valami, elégetik. (Nem szeretnék a szomszédjuk lenni, és InterJuve örökrangadót nézni a barátaimmal. Félnék.) Csak még annyit a dolog kapcsán: ha már megyünk az EU-ba, remélem nem kerülök velük egy fülkébe.

Appendix  jegyzem, a másik csoport se kutya. Talán csak az a jobb, hogy nem agresszorkodnak, de a hülyeség azért ott is burjánzik, kezdve a “hiteles” varázsló- és boszorkányképző intézetektől egészen a hóbaglyokat tömegesen felvásárló legyenmegagyereknekmindene-bagázsig. Szerencsétlen (védett!) állatok pedig, uram bocsá, ragadozók, meg különben is vadállatok, lehet majd csodálkozni, ha a kis klambónak  aki ezek után (ilyet lehet nem észrevenni?) sokkal inkább Dursley, mint Harry Potter  jól kikaparja a szemét.

 

Joanne K. Rowling

1965. július 31-én született Bristolban, onnan költöztek Winterbourne-be. (Állítólag volt ott egy szomszéd család, Potterék, és ezt jobb névnek tartotta, mint amilyen az övé.) Az Exeter University francia szakának elvégzése után az Amnesty Internationalnél helyezkedett el. 1990-ben jött a Potter-ötlet, az említett ManchesterLondon vonatút alatt. 1992-ben Portugáliába költözött férjével, majd  a válás után  vissza, Angliába, Edinburgh-be. Itt  ismerjük a mesét  kávéházakban írta meg a Harry Potter első részét, állítólag olyan szegényen, hogy órákig üldögélt egy kávé mellett. (Jó, de ha szegény volt, akkor minek ment kávéházakba?)

A kiadók  mondhatni bevett szokás szerint  nem voltak hajlandók kiadni, míg Christopher Little a Bloombury Children Bookstól be nem adta a derekát, ami valószínűleg élete legjobb döntése volt. 1997. júniusban megjelenik a Harry Potter és a bölcsek köve, nem sokkal később a Scholastic Books 150 ezer dollárt fizet az amerikai kiadás jogáért, ami meg is jelenik 1998-ban; nem sokkal később 2. és 3. kötet követi. Ezek a könyvek aztán el is helyezték magukat a New York Times bestsellerlistájának első három helyén. A többi  hogy közhelykedjünk még egy jót utoljára  már (befejezetlen) történelem.