Havasi Attila

Ha a világ rendszer lenne…

 

Ha a világ rendszer lenne,
mi volnánk a program benne,
az emberfaj azon volna,
jól menjen a világ dolga.

 

De ha a világ ilyen volna,
elég gyorsan elavulna,
folyton frissíteni kéne,
egy hajítófát sem érne.

 

 

 

De profundis

 

Én ezt az istent tök megutáltam,
mert nem ad helyet a csapatában.

 

Lehetek forró, ájtatos lélek,
devóciómmal én szart sem érek.

 

Az övéire van gondja bezzeg,
velük van mindig, akármit tesznek.

 

Ha lopnak, ölnek, ha félrekúrnak:
úgyis mindegyik fontos az úrnak.

 

De én számára nem vagyok tétel,
a létezésem hozzá nem ér el.

 

Sok egyforma közt hitvány selejtet,
rutinból csinált, s el is felejtett.

 

Káromolhatom, hogy hülye isten,
nincs szava hozzám, hogy csöndre intsen.

 

És szeme sincsen, hogy idenézzen,
ha a világból magam kivégzem.

 

 

 

Jelentés a bizottság üléséről

Az eredeti jelentés

 

Csá mhám arkivá szeva
edammá guran ha mheva.
Mszáfár khída csá rahémi
u gávászi mtara mavédi.
Gureh káncsija ha mrajja,
gureh kám dzsetta kéridajja.
Szuvári mheva sí rateh,
humadá ré csá vagideh.

 

Fordítás

 

A hármasút-probléma
egy bizottsági téma.
Most az van napirenden
a nagy ülésteremben.
Hevesen vitatkoznak,
de döntést mégse hoznak.
Aztán elmennek végül,
és minden összebékül.

 

 

 

 

Szószedet

 

csá = most, már

m = a, az (névelő; mássalhangzó után: ma)

hám = három

arkivá = ösvény, út

szeva = (birtokos névmás)

edammá = kérdés (edan = kérdez)

guran = alkot, képez, csinál

ha = itt, most

heva = ügy, dolog

száfár = nap, délelőtt

khída = munka

száfár khída = napirend

rahémi = nálunk

u = van

gávászi = ilyen, így

tara = nagy

mava = terem

mavédi = teremben

káncsija = szenvedélyes

rajja = vita, megbeszélés (sí rajjan = megbeszél vmit)

kám = de, de nem

dzsetta = semmi

kéridajja = döntés, határozat

sí (a tárgyat egészíti ki, ha az az ige előtt áll: rajjah ma heva = mheva sí rajjah megbeszélik a dolgot)

szuvár = asztal

szuvári = asztalon

ratan = hagy

rateh = hagyják, hagynak

humadá = azután

ré = is

vagidan = elmegy

vagideh = elmennek